لینک های دسترسی

Breaking News

هزاران نفر در افغانستان علیه تهدید سوختاندن قرآن دست به مظاهره زدند


بروز جمعه هزاران نفر در سراسر افغانستان در اعتراض علیه تهدید کشیش امریکائی در مورد سوختاندن قران کریم به جاده ها سرازیر گردیدند. یک مرد در بیرون پایگاه ناتو در اثر گلوله برای کشته شد.

این نا آرامی در شهر فیض آباد ولایت بدخشان صورت گرفت.

مقامات امنیتی میگویند تصادمات زمانی رخ داد که مظاهره کنندگان بعد از نماز عید به جاده ها سرازیر گردیدند. مقامات میگویند بعضی از مظاهره کننده گان به پرتاب سنگ به پایگاه ناتو در آنجا آغاز نمودند. این عمل منجر به زدود خورد با قوای امنیتی گردید که برای فرونشاندن خشونت در آنجا حضور یافته داشتند.

جزئیات در مورد مرد کشته شده در دست نیست. در این حادثه حد اقل شش نفر زخمی گردید.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در جریان بیانیه تبریکه عید، تهدید کشیش امریکائی در مورد سوختاندن قرآن را مورد انتقاد قرار داده گفت، به قرآن ضرری رسانیده نمیشود؛ زیرا قرآن در قلب و اذهان مسلمانان جا دارد.

در کشور همسایه پاکستان صد ها نفر در شهر مرکزی ملتان علیه تهدید سوختاندن قرآن دست به تظاهرات زدند. بعضی ها بیرق امریکا را به آتش کشیدند.

XS
SM
MD
LG