لینک های دسترسی

هزاران نفر در افغانستان علیه تهدید سوختاندن قرآن دست به مظاهره زدند


بروز جمعه هزاران نفر در سراسر افغانستان در اعتراض علیه تهدید کشیش امریکائی در مورد سوختاندن قران کریم به جاده ها سرازیر گردیدند. یک مرد در بیرون پایگاه ناتو در اثر گلوله برای کشته شد.

این نا آرامی در شهر فیض آباد ولایت بدخشان صورت گرفت.

مقامات امنیتی میگویند تصادمات زمانی رخ داد که مظاهره کنندگان بعد از نماز عید به جاده ها سرازیر گردیدند. مقامات میگویند بعضی از مظاهره کننده گان به پرتاب سنگ به پایگاه ناتو در آنجا آغاز نمودند. این عمل منجر به زدود خورد با قوای امنیتی گردید که برای فرونشاندن خشونت در آنجا حضور یافته داشتند.

جزئیات در مورد مرد کشته شده در دست نیست. در این حادثه حد اقل شش نفر زخمی گردید.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در جریان بیانیه تبریکه عید، تهدید کشیش امریکائی در مورد سوختاندن قرآن را مورد انتقاد قرار داده گفت، به قرآن ضرری رسانیده نمیشود؛ زیرا قرآن در قلب و اذهان مسلمانان جا دارد.

در کشور همسایه پاکستان صد ها نفر در شهر مرکزی ملتان علیه تهدید سوختاندن قرآن دست به تظاهرات زدند. بعضی ها بیرق امریکا را به آتش کشیدند.

XS
SM
MD
LG