لینک های دسترسی

Breaking News

دلفین ها یکدیگر را به نام صدا می کنند


بر اساس یک پژوهشی تازه که در اسکاتلند انجام شده، دلفین ها یکدیگر را به نام صدا می کنند. نام دلفین ها با صدای مخصوصی توسط هم نوعانشان به زبان آورده می شود.

ایجاد صداهایی که به ویژه به قصد تولید نسل توسط جانوران گوناگون تولید می شود، میان بسیاری از گونه های حیوانات رواج دارد، اما خواندن یکدیگر با صدایی که تنها یکی از آنها را از دیگران متمایز کند، غیرمعمول و در میان ویژگی هایی است که دلفین ها را از جانوران و از پستانداران دیگر متمایز می کند.

وینسنت جانیک، دانشمند زیست شناسی که سرپرست این پژوهش بوده، می گوید هنر دلفین ها آن است که مثل انسان ها توانایی پیچیده ای در تقلید صدا و تولید صداهای تازه دارند.

دلفین ها با ایجاد صداهای گوناگون یکدیگر را می خوانند و هم نوعان خود را از جایگاهشان و محلی که غذا یافته اند، آگاه می کنند.

صوت مخصوص دلفین ها بیش از هر زمان دیگر هنگامی شنیده می شود که به طور گروهی مسافرت می کنند و می خواهند به هم نوعانشان خبر بدهند که هر گروه کجاست و چقدر با گروه های دیگر فاصله دارد.

دلفین ها از این نوع صداها برای سلام کردن و خوشامدگویی به یکدیگر هم استفاده می کنند. گروهی که این پژوهش را انجام داده ۱۵۰ تا ۱۸۰ دلفین را در شرق ساحل اسکاتلند دنبال کرده و نسخه های رایانه ای سوت های اصلی دلفین ها را بازسازی کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده است.

نتایج پژوهش اخیر بر روی دلفین ها در تازه ترین نشریه معتبری که نتیجه این دست تحقیقات را منتشر می کند، انتشار یافته است. این پژوهش در میان تحقیقاتی منتشر شده که از سوی آکادمی ملی علوم امریکا معتبر شناخته شده است.

مهمترین ویژگی این تحقیق تازه آن است که نشان می دهد دلفین ها برای صدا کردن یکدیگر یا تقلید صدا، از ویژگی های حنجره خود استفاده می کنند و درنتیجه صدایی که از گلویشان خارج می شود، ویژه خودشان است و این بار دیگر بر هوشمندی و فراست آنها صحه می گذارد.

پژوهشگران مرکز تحقیقات وال ها و دلفین ها که با تمرکز بر حفظ گونه های مختلف دلفین ها و حفاظت از محیط زیستشان فعالیت می کنند، در پی تکمیل این تحقیق استنتاج کرده اند که کوشش گسترده تر و جدی تر برای حفظ گونه هایی از دلفین ها که در معرض خطر انقراض اند، نیز برای صیانت از زیستگاهشان، ضرورت دارد.
XS
SM
MD
LG