لینک های دسترسی

فرار ساکنین از شهر بنی ولید در لیبیا


فرار ساکنین از شهر بنی ولید در لیبیا

رهبر حکومت مؤقت لیبیا اواخر روز دوشنبه در سخنرانی به هزاران تن از حامیان اش در شهر طرابلس، بر آنها اصرار ورزید تا از یک دولت مدنی و دموکراتیکی که اسلام و حاکمیت قانون را محترم شمارد، پشتیبانی نمایند.

مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا گفت، ادارۀ موقت وی در پی ساختن یک دولتی است که در آن قانون اسلامی، اساس قانون مدنی باشد اما وی هرنوع مفکورۀ افراطگرایی، چپ و راست را، رد نمود.

آقای جلیل از لیبیایی ها خواست تا از حملات انتقام جویانه علیه حامیان قذافی بپرهیزند. وی اضافه نمود که تنها نظام قضایی، آنهایی را که به مردم لیبیا ضرر رسانیده، مجازات خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG