لینک های دسترسی

Breaking News

کشت شالی در لغمان افزایش یافته است


پیشه دهقانی بیش از هر کار دیگری انتخاب باشندگان ولایت لغمان است. این ولایت ۲۰ هزار هکتار زمین زراعتی دارد که امسال در سیزده هزار هکتار آن شالی کشت شده است.

شالی و برنج ولایت لغمان یکی از معروفترین شالی و برنج در افغانستان محسوب می شود.

اداره زراعت ولایت لغمان پیشبینی کرده است امسال کشت شالی و برنج بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

دهاقین لغمان می گویند که به علت گرمی بازار و فراگرفتن آموزش‎های جدید در این عرصه، امسال بیشتر به کشت شالی روی آورده اند.

شاغاسی یکی از باشندگان ولسوالی قرغه یی است که امسال در ۳۶ جریب زمینش شالی کشت کرده است. او می گوید که به علت افزایش آب و بازار خوب امسال اکثر دهاقین شالی کشت کرده اند.

اما در رونق شالیکاری ولایت لغمان، کمک های موسسه «جایکا»ی جاپان آموزش های فنی و تخم های اصلاح شده نقش بارزی داشته است. این موسسه تسهیلات لازم را برای کشت و پرورش شالی فراهم کرده است.

جان محمد، باشنده ولسوالی علیشنگ است. او می گوید که کشت شالی امسال خوب است و او از تخنیک آموزش داده شده استفاده کرده است.

اما اداره زراعت و مالداری ولایت لغمان می گوید که نتیجه تحقیقاتی که درمورد کشت شالی در لغمان انجام شده، افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی در محصولات شالی و برنج در لغمان پیش بینی شده است.

انجینر محمد اسماعیل دولتزی، رئیس این اداره می گوید که سال گذشته یک هکتار زمین در لغمان شش تن شالی محصول داده بود و امسال توقع می رود که این محصولات از هشت تا ۱۰ تن باشد.

اداره اتاقهای تجارت در شرق کشور می گوید که اکنون همه واردات برنج از کشور پاکستان صورت می گیرد اما به علت تغیرات جدید در رهبری این اداره ارقام دقیق میزان سالانه واردات را در دست ندارند.

مسوولان این اداره می گویند که تولیدات داخلی برنج و چنین کشت فراوان شالی کشور را به سوی خودکفایی می برد و در صورتی که تقویت شود جلو واردات خارجی نیز گرفته می شود.

بادرنگ و سبزیجات در کنار شالی از محصولات زراعتی و منبع خوب عایدات دهاقین ولایت لغمان می باشد.

سه نوع شالی به تازه گی در لغمان کشت شده است که اکنون در مرحله پرورش است.

XS
SM
MD
LG