لینک های دسترسی

Breaking News

روسیه به مسدود کردن فیسبوک در آن کشور هشدار داد


روسیه هشدار داده است، اگر شرکت رسانۀ اجتماعی فیسبوک، ریکارد کاربران روسی فیسبوک که در قلمرو روسیه موقعیت دارد را در اختیار سرور یا مرکز توزیع خدمات در روسیه نگذارد، ممکن فعالیت این رسانۀ اجتماعی در آن کشور را مسدود کند.

این هشدار از طرف روسکومنادزر، ادارۀ تنظیم کننده دولتی رسانه ای چند روز بعد از آن داده می شود که روسیه جلو تلگرام را که یک شبکه پیام رسانی محرم است، گرفت.

الکزاندر ژوروف، رئیس روسکومنادزور، تنظیم کننده دولتی رسانه ها این هشدار را در مورد فیس بوک اعلام کرد و علت آنرا عدم مراعات قانون ثبت معلومات از طرف این شبکه رسانه ای وانمود کرده است.

ژوروف به روزنامه ازویستیا گفته است اداره آنها در آخر سال در مورد فیسبوک تحیقیقات می کنند.

هرگاه این رسانه اجتماعی ریکارد و سوابق کاربران روسی خویش را به قلمرور روسیه انتقال در اختیار نگذارد، آنها موضوع انسداد آن را تحت غور قرار می دهند.

ممنوعیت تلگرام در روسیه

روزها قبل از این هشدار، یک محکمه در ماسکو یک در خواست روسکومنادزر را در مورد انسداد تلگرام که یک رسانۀ پیام رسان سری تر است، پذیرفت.

چون این شبکه رسانه ای محرمیت را حفظ می کند، گفته می شود که از طرف گروه های افراطی مورد استفاده قرار می گیرد، این دلیل را مقامات روسی بیان کرده اند و خواسته اند تا پاول دوروف، بانی تلگرام کلید کود و شفرهای آن را به مقامات امنیتی روسیه تسلیم نماید.

اما دوروف از این کار ابا ورزید و گفت تلگرام بر موقف خویش بر محرمیت و آزادی پایداری می کند.

دوروف گفت "تهدید ها برای انسداد تلگرام مگر اینکه ارقام محرم کاربر های خود را تسلیم بدهد ثمر نخواهد داشت. تلگرام بر آزادی و محرمیت تاکید دارد."

اداره روسکومنادزر در برابر این امتناع دوروف، ادرسهای آی پی را که مالک آن گوگل و امازون است و معلوم شد که تلگرام ازا آنها برای خدمات ذخیره گاۀ کلود خویش استفاده می کند و از تعزیرات گریز می کند، مسدود ساخت.

اما برخی می گویند این اقدام روسها نتیجه معکوس میدهد.

رابرت اورتنگ، از پوهنتون جورج واشنگتن گفت "روسها تیشه به ریشه خود می زنند، زیرا در این صورت به یک تکنولوژی پیشرفته دسترسی داشتند ولی مانع استعمال آن در جهان می گردند. این نشان می دهد که پوتین این ظرفیت عظیم را در داخل کشور دارد تا توسط آن محصولات جالبی را به طور ابتکاری انکشاف بدهند اما آنها اینکار را صرف به خاطر اهداف سیاسی پشت پا می زنند."

وکلای مدافع تلگرام در نظر دارند تا در برابر این تصمیم در محکمه حقوق بشر اروپایی اقامۀ دعوا نمایند. آنها می گویند آنها نمی توانند درخواست تنظیم کننده رسانه های روسی را به سبب موجودیت کلیدهای محرمی که در تیلفون های کاربران ذخیره شده است، بپذیرند چون به آن دست رسی ندارند.

دامیر گینوتدینوف، از گروه حقوق بشر اگورا گفت "کلید های محرم در وسیله های کاربران خلق می شود، مجریان به آنها دسترسی ندارد. علاوه بر آن، این کلید ها وقت به وقت تجدید می گردد. هیچ نوع ماستر کلیدی که بتواند کودهای دیالوگ ها را باز کند، وجود ندارد."

رابرت اورتنگ، از پوهنتون جورج واشنگتن گفت "این وسیله یی است که روسها آنرا ممکن می خواستند برای اهداف خویش بکار گیرند. اما واضح است که ظرفیت های این خدمات آنقدر عظیم است که حکومت روسیه بتواند آنرا مهار کند."

پاول دوروف، بانی تلگرام خواستار "مقاومت دیجیتلی" گردیده گفته است که او به مجریان شبکه ها اطلاع خواهد داد تا آنها این تعزیرات حکومت را نادیده بگیرند.

XS
SM
MD
LG