لینک های دسترسی

Breaking News

لافروف: پس گیری دعوتنامه از ایران اشتباه بود


اظهارات سرگی لافروف در مورد کنفرانس صلح سوریه
اظهارات سرگی لافروف در مورد کنفرانس صلح سوریه
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در برابر تصمیم بانکی مون مبنی بر پس گرفتن دعوت نامه از ایران جهت اشتراک درکنفرانس صلح سوریه در ژنیو عکس العمل نشان داده گفت که یک اشتباه بود، اما افزود که یک فاجعه نیست" کسانی که تقاضای باز پس گیری دعوتنامه از ایران را کردند، کسانی استند که پافشاری داشتند که کنفرانس ژنیو باید منجر به ختم رژیم گردد. این فقط یک تفسیر غیر صادقانه اعلامیه ژنیو می باشد که در جون سال دو هزار و دوازده روی آن توافق صورت گرفت. اما اکنون چنین معلوم می شود که کسانی که آنرا غیر صادقانه تفسیر کردند و تغیر رژیم را شرط مقدماتی می دانند، در میان دعوت شدگان قرار دارند."

در همین حال وزارت خارجه ایران گفت آنکشور هیچگاه تقاضای اشتراک در کنفرانس صلح سوریه را نکرده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که ایران هیچگاه تقاضای اشتراک در کنفرانس صلح را نکرده" اما همواره گفته است که اگر توانایی کمک به حل معضله سوریه را دارد آماده کمک خواهد بود."

بانکی مون منشی عمومی ملل متحد با دعوت از ایران در این کنفرانس نگرانی ای را خلق کرد، به این معنی که مخالفین حکومت گفتند اگر ایران در این کنفرانس اشتراک کند آنها از اشتراک ابا می ورزند. آقای بان بعدا دعوتنامه خود را از ایران در آخرین دقایق پس گرفت.

انتظار اندک از کنفرانس صلح
انتظار می رود دومین کنفرانس بین المللی در مورد سوریه به روز چهارشنبه در شهر مونترو سویس برگزار گردد و بعدا در اواخر هفته در ژنیو ادامه یابد.

ملل متحد که میزبانی این کنفرانس را به عهده دارد از دیر زمانی وضعیت اسفبار مردم سوریه را نا امیدانه توصیف کرده است. اما کارشناسان می گویند که این کنفرانس بیشتر در مورد دیپلوماسی قدرت های بزرگ بوده و انتظار اندکی برده می شود که از آن نتایج مطلوب به دست آید.

درگیری ها از حدود سه سال به این سو در سوریه ادامه داشته و به صورت تخمین یک صد هزار کشته به جا گذاشته و هشت و نیم ملیون نفر را، که نیمی از نفوس کشور را تشکیل میدهد، بی جا و یا مهاجر ساخته است. ملل متحد می گوید که بیش از 9 ملیون سوری به کمک های عاجل ضرورت دارد و بسیاری از آنان به دلیل ادامۀ جنگها قابل دسترسی نمی باشند.
XS
SM
MD
LG