لینک های دسترسی

Breaking News

نشرات جدید رادیویی روسیه، واکنشی به 'تبلیغات تهاجمی'


روسیه می گوید که آن کشور به آنچه 'تبلیغات تهاجمی' غرب می خواند، با نشرات رادیویی جدید به نام سپوتنیک پاسخ خواهد داد.

روزنامه وال ستریت جورنال گزارش داده است که مسکو ۱۴۰ میلیون دالر را سال آینده در خصوص فعال ساختن سپوتنیک مصرف خواهد کرد.

وال ستریت جورنال به نقل از وب سایت زبان انگلیسی سپوتنیک گفته است که نشرات رادیویی خود را بر روی انترنت و تلفون موبایل به طور مستقیم پخش خواهد کرد.

گردانندگان آن سرویس نشراتی جدید می گویند که آنان دفاتری را در واشنگتن و ۲۹ شهر بین المللی دیگر با ۳۰ تا ۱۰۰ کارمند برای هر دفتر افتتاح خواهد کرد.

سپوتنیک به نظر می رسد از روی اولین ماهواره ساخت بشر روی مدار زمین اسم گذاری شده است که توسط اتحاد شوروی سابق بیش از ۵۰ سال قبل به فضا پرتاب شد.

آن رادیو و نشرات آنلاین آن ضمیمه ِ «آر تی»، شبکه تلویزیون جهانی کرملین خواهد بود.

سپوتنیک خود را به حیث "نمونه تازه و اصلی یک رسانه" توصیف کرده می گوید که به طور بی نظیری، به حیث "تامین کننده مضمون خبرهای بدیل" فعالیت می کند. بیانیه جامع اصول نشراتی سپوتنیک که روی وب سایت آن نشر شده، به هیچ وجه، از روسیه یادی نکرده است.

در انکشاف جداگانه، شبکه سی ان ان مستقر در امریکا گفته است که از این به بعد، چینل خبری ۲۴ ساعته آن شبکه برای روسیه نشرات ندارد. سی ان ان گفته است که کنترول فزاینده دولتی بر رسانه جدید داخل روسیه دلیل اصلی تصمیم آن شبکه تلویزیونی است.

گزارش: صدای امریکا

ترجمه: محمد احمدی

XS
SM
MD
LG