لینک های دسترسی

Breaking News

وزیر خارجۀ سعودی پس از چهار دهه تبدیل شد


سعود الفیصل از سال ۱۹۷۵ وزیر خارجۀ سعودی بود
سعود الفیصل از سال ۱۹۷۵ وزیر خارجۀ سعودی بود

سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهار شنبه جوانترین فرزندش را در حالی دومین ولیعهد خود تعیین کرد که آن کشور شدیداً محافظه کار اسلامی درگیر یک ناامنی تقریباً غیرمترقبه در منطقه است.

با گزینش محمد بن نایف ۵۵ ساله وزیر داخلۀ کنونی سعودی به صفت ولیعهد و محمد بن سلمان ۳۰ ساله وزیر دفاع فعلی عربستان به صفت معاون ولیعهد، شاه سعودی جانشینان سلطنت را برای چندین دهۀ دیگر در بزرگترین کشور صادر کنندۀ نفت جهان مشخص کرد.

تقریباً تمام قدرت در عربستان سعودی اکنون در دست این دو مرد است که هریک آنان ریاست کمیته هایی را نیز به عهده دارند که تصمیمگیری تمام مسایل امنیتی و انکشاف اقتصادی در عربستان سعودی به شمول عملیات هوایی سعودی در یمن را اتخاذ می کند.

در یک انکشاف بزرگ دیگر، پادشاه سعودی عادل الجبیر سفیر سعودی در واشنگتن دی سی را به صفت وزیر خارجه جاگزینشهزاده سعود الفیصل کرد. سعود الفیصل از سال ۱۹۷۵ وزیر خارجۀ عربستان سعودی بود. جبیر نخستین وزیر خارجۀ سعودی است که متعلق به خانوادۀ سلطنتی نمی باشد.

محمد بن نایف به صفت ولیعهد جاگزین شهزاده مقرن می شود که عبدالله پادشاه فقید سعودی او را ولیعهد تعیین کرده بود. دیپلومات ها می گویند که محمد بن نایف بیش از هر فرد دیگر خانوادۀ سلطنتی سعودی، روابط نزدیک شخصی با مقام های امریکایی دارد.

تغییرات جدید در پست های کلیدی نظام شاهی عربستان سعودی در حالی وارد می شود که آن کشور نابسامانی های پس از بهار عرب را پیگیری کرده و درگیر عملیات نظامی در یمن است.

XS
SM
MD
LG