لینک های دسترسی

Breaking News

شاه عربستان حقوق زنان آن کشور را تا حدی افزایش داد


تصمیم اخیرملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برای دادن حقوق بیشتر به زنان واکنش های متفاوتی را درقبال داشت.

اما با وجود به دست آوردن آزادی های جدید، زنان سعودی هنوز هم ازحقوق خیلی اندکی برخوردار اند.

شبکۀ تلویزیونی سعودی حکم شاهی را هفته گذشته اعلام کرد که درآن گفته شده است زنان می توانند بدون اجازه سرپرست مرد، شماری از تصامیم مشخص را اتخاذ کنند.

این تلویزیون همچنان گفت که این اقدام مطابق شریعت اسلامی می باشد.

حسا الدولیمی ، مشاور حقوقی به تلویزیون دولتی سعودی گفت که این تصمیم بعد از شکایت پیرامون نا برابری جنسیتی در حصول دریافت خدمات حکومتی اتخاذ شد.

او گفت:" زنان سعودی بعد ازاین قادر خواهند بود که خدمات گوناگون دولتی را به دست بیاورند که حق ثبت نام به پوهنتون ها و بازکردن حساب بانکی شامل آن است. آنان همچنان حق دارند تا درصورتی رهایی اززندان – بدون توافق سرپرست مرد، آنجا را ترک کنند."

اما سایر آزادی ها مانند درخواست برای اخذ پاسپورت، سفر به خارج ازکشور و یا هم ازدواج – هنوز هم به اجازه اعضای مرد خانواده نیاز دارد.

افزایش آگاهی حقوق زنان

ماها باشان، نویسنده عرب به تلویزیون دولتی آن کشور گفت که حکومت، گروه های حقوق بشر و سایر رسانه ها باید زنان را درمورد حقوق که آنان مستحق آن استند- آگاهی دهند.

او اضافه کرد: "زنان در برخی موارد از حقوق شان مانند حق مساویانه دستمزد یا حق کار در ۳۰ مسلک مختلف، آگاهی ندارند."

این حکم شاهی در مورد حقوق زنان بعد از آن صادر شد که ریاض در کمیسیون ملل متحد در امور زنان انتخاب شد. شماری از گروه های حقوق بشرو فعالین، این حرکت سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار دادند.

دیدبان حقوق بشر اشاره کرد که سه حکومت اروپایی برای پیوستن ریاض به کمیسیون ملل متحد در امور زنان رای دادند اما بعدا صدراعظم بلجیم در مورد تصمیم حکومت اش ابراز تاسف کرد.

دیدبان حقوق بشرهمچنان چگونگی خدمات حکومت عربستان سعودی را در این کمیسیون مورد سوال قرار داد، کمسیونی که هدف آن حمایت از برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می باشند.

فعالین سعودی در رسانه های اجتماعی نیز به گونه متداوم از ملک سلمان می خواهند تا محدویت ها بر رانندگی زنان را کاهش دهد.

شماری از زنان در این اواخر در ملای عام علیه ممنوعیت بر رانندگی زنان، رانندگی کردند اما برای آوردن تغییر در اذهان مردم ناکام شدند.

رهبران مذهبی محافظه کار عربستان سعودی مکررا مخالف اقداماتی استند که به زنان حقوق بیشتر می دهد، هرچند ملک عبدالله بادشاه فقید آن کشورچند سال پیش تصیم گرفت تا به زنان حق رای دهی و کاندید شدن را اعطا کند.

برگردان: رویا زمانی

XS
SM
MD
LG