لینک های دسترسی

Breaking News

نامۀ سربستۀ نهادهای حقوق بشر به پادشاه سعودی


لت و کوب و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای سعودی یکی از نگرانی های نهاد های حقوق بشر است.
لت و کوب و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای سعودی یکی از نگرانی های نهاد های حقوق بشر است.

چند نهاد مدافع حقوق بشر با ارسال نامۀ سربسته به پادشاه عربستان سعودی از وضعیت رو به وخامت برای فعالان حقوق بشر در آن کشور ابراز نگرانی شدید کرده است.

حدود ده نهاد مدافع حقوق بشر به شمول سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین المللی و گزارشگران بدون مرز در این نامه نگاشته اند که هنوز هم شماری از فعالان حقوق بشر با اتهامات دروغین در زندان به سر برده و در آنجا لت و کوب شده و با آنان برخورد نادرست می شود.

در این نامه آمده است که وضع ممنوعیت بر آزادی بیان چه از طریق انترنت یا رسانه ها، تهدید، ارعاب، بازداشت، پیگرد و اذیت و آزار فعالان، نقض حق آزادی بیان است.

عربستان سعودی در گزارش اخیر سالانۀ چندین نهاد مدافع حقوق بشر به شمول خانۀ آزادی، دیدبان حقوق بشر و عفو بین المللی در میان کشورهایی بوده است که وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در آن نگران کننده خوانده شده است.

نهادهای امضا کننده در پایان این نامه با انتقاد از قانون جرایم انترنتی و قانون مبارزه با دهشت افگنی عربستان سعودی که به ترتیب در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ تصویب شد، گفته اندکه این دو قانون مستبدانه تطبیق شده و فعالان حقوق بشر را هدف قرار می دهد.

در نامه چند تن از فعالان سعودی نام گرفته شده و مقام های آن کشور به رهایی آنان ترغیب شده اند. نامه حاکی است که این افراد جرمی را مرتکب نشده اند و فقط حق مشروع بشری آزادی بیان را تمثیل کرده اند.

نهاد های مدافع حقوق بشری از وضعیت فزیکی و روانی فعالان زندانی ابراز نگرانی شدید کرده اند، زیرا به گفتۀ آنها، گزارشهای مستند حاکی از بدرفتاری با زندانیان و دسترسی اندک آنان به مراقبت های لازمی صحی می باشد.

در نامه آمده است که نبود فضای امن برای دفاع و ترویج حقوق بشر، سرکوب و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر منجر به خشونت شده است. مقام های سعودی در این نامه همچنان به عملی کردن ارزشها و اساساتی ترغیب شده اند که خود آشکارا از آن اعلام حمایت کرده اند.

این نامه روز سه شنبه در وبسایت گزارشگران بدون مرز نشر شده است، اما از متن آن بر می آید که در ماه رمضان به مقام های سعودی به شمول، پادشاه، وزیر دفاع و وزیر داخلۀ آن کشور ارسال شده باشد.

مقام ها سعودی تا حال به این نامه و انتقادهای مطرح شده در آن واکنش نشان نداده اند.

XS
SM
MD
LG