لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش شاگردان اناث مکاتب در تخار


شاگردان مسموم شده در مکاتب ولایت تخار

واقعات پیهم مسمومیت درشهرتالقان و دو ولسوالی (رستاق و فرخار) ولایت تخار علاقمندی شاگردان اناث را در رفتن به مکاتب کاهش داده است.

عبدالوهاب ظفری رنیس معارف ولایت تخار ضمن پذیرش این که واقعات مسمومیت دراوایل بالای شاگردان اثر گذار بوده است گفت که فعلاً شاگردان با روحیۀ قوی تری به مکتب میروند.

باید گفت که مسمومیت پیهم شاگردان در مرکز و 2 ولسوالی ولایت تخار، تاثیرات ناگوار را بالای روان شاگردان ومردم به جاگذاشته است.

XS
SM
MD
LG