لینک های دسترسی

کاهش شاگردان اناث مکاتب در تخار


شاگردان مسموم شده در مکاتب ولایت تخار

واقعات پیهم مسمومیت درشهرتالقان و دو ولسوالی (رستاق و فرخار) ولایت تخار علاقمندی شاگردان اناث را در رفتن به مکاتب کاهش داده است.

عبدالوهاب ظفری رنیس معارف ولایت تخار ضمن پذیرش این که واقعات مسمومیت دراوایل بالای شاگردان اثر گذار بوده است گفت که فعلاً شاگردان با روحیۀ قوی تری به مکتب میروند.

باید گفت که مسمومیت پیهم شاگردان در مرکز و 2 ولسوالی ولایت تخار، تاثیرات ناگوار را بالای روان شاگردان ومردم به جاگذاشته است.

XS
SM
MD
LG