لینک های دسترسی

Breaking News

دانشمندان: نظریۀ تکامل داروین نیاز به تجدید نظر دارد


دانشمندان چندین پوهنتون در ایالات متحده و چین می گویند که یافته های تازۀ آنان درباره تعامل میکروب های مختلف با همدیگر نشان می دهد که نظریه داروین نیاز به تجدیدنظر دارد.

استدلال این دانشمندان بر اساس یافته های است که تمام گیاهان و حیوانات، از جمله انسان، به دلیل تعامل گستردۀ که با شمار زیادی از گونه های میکروسکوپی مثل باکتریا ها، ویروس ها، و فنگس ها دارند، تکامل یافته اند. این دانشمندان همچنین ادعا می کنند تعامل این گونه ها با انسان تنها شامل تنازع بقا نیست، بلکه جنبه های مفید نیز برای انسان را در بر دارد.

یافته های دانشمندان پوهنتون کلورادو، پوهنتون سون-یات-سن در چین، و چندین پوهنتون دیگر در مقاله ای که در ژورنال علمی "روندها در اکولوژی و تکامل" منتشر کرده اند، نشان می دهد مدل کلاسیک "درخت زندگی"که توسط چارلز داروین، بنیانگذار نظریه تکامل، نیز به کار برده شده است،قادر نیست تا این واقعیت را توضیح دهد که انواع مختلف حیات به صورت فیزیکی با هم مرتبط بوده و به اصطلاح در یک همزیستی تکامل پیدا کرده اند.

این دانشمندان پیشنهاد تشکیل گروهی از متخصصان را داده اند تا با استفاده از روش های پیشرفتۀ محاسباتی جدید، مدل چند بعدی "درخت تکامل" را ایجاد کنند و از طریق آن تعامل پیچیدۀ انسان را با میکروب ها، تشریح کنند.

مفهوم درخت زندگی از قرن ها به این سو، در روایات مختلف علمی، فلسفی و مذهبی وجود داشته است. درخت زندگی به شکل درخت پر شاخۀ نشان داده می شود که نشاندهندۀ این نظریه است که گویا همه حیات روی زمین با هم مرتبط اند و منشای آن از یک منبع واحد است.

چارلز داروین در سال ۱۸۵۹ میلادی از عین مفهوم درخت زندگی برای تشریح نظریه تکامل خود استفاده کرد، اما مدل داروین درختی دو بعدی بود که در آن گونه های متنوع به صورت انفرادی و مستقل از شاخه های دیگر رشد و تکامل پیدا می کنند.

دانشمندان پوهنتون های ذکر شده به این اعتقاد اند که تجدید نظر در موردمدل کلاسیک نظریه تکامل داروین نه تنها می تواند نتایج مهمی را در علم بیولوژی یا زیست شناسی در قبال داشته باشد، بلکه پیامد های را برای تمام علوم دیگر از جمله تکنالوژی و علوم اجتماعی به بار خواهد آورد.

چارلز داروین، دانشمند انگلیسی، گفته بود که همۀ "انسان های تکامل یافته" موجودات تک سلولی اند در درازی زمان. نظریۀ تکامل داروین از دید بسیاری از دانشمندان سماوی، رد شده است و استدلال ادیان ابراهیمی این است که خداوند آدم و حوا را خلق کرده است.

XS
SM
MD
LG