لینک های دسترسی

Breaking News

آیا هیولای دریایی وجود داشته است؟


آرشیف: تصویر قسمت راست جمجمۀ یک حیوان که ناحیه چشم و دندان های آنرا نشان میدهد

دانشمندان، سکلیت یک هیولای دریایی را به مطالعه گرفته اند که قدامت آن به ۱۷۰ میلیون سال پیش برمیگردد و ۵۰ سال پیش در جزیر سکای سکاتلند کشف شد. این حیوان در عصر دایناسور هادر بحر زندگی میکرده است.

دانشمند با شیوه های جدید استخراج فوسیل میتوانند اکنون استخوان ها را از داخل سنگ نیز بیرون بیاورند. باستان شناسان از موجودیت که سکلیت نسبتاً کامل، هیجانی اند.

ستیفن بروساتی، باستان شناس در پوهنتون ایدنبرگ میگوید که در حدود ۱۰۰ استخوان این حیوان به دست آمده است و مطالعۀ آن عاری از هیجان نخواهد بود تا واضح شود که این هیولا در اصل چه بوده است.

دانشمندان میدانند که این هیولای دریایی بیش از چهار متر طول داشته و مربوط به صنف حیوانات دریایی "ایکتیهاسورس" اند که با دولفین ها شباهت داشته اند. این حیوان میتوانسته با سرعت شنا کند، صد ها دنددان مخروطی شکل داشته و از ماهی تغذیه میکرده است.

دانشمندان امیدوار اند با مطالعه استخوان های این حیوان، درک بهتری از ایکوسیستم این حیوانات و عصر متوسط جراسیک داشته باشند که به۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون سال پیش برمیگردد.

مانند سایر ایکتیهاسورس ها، این هیولای دریایی در حدود ۳۰میلیون سال پیش از انقراض دایناسور ها، یعنی ۹۵ میلیون سال پیش از امروز منقرض شدند.

انسان های عصر کنونی در مورد هیولا های دریایی فقط حدث زده اند اما این سکلیت در نهایت به گونۀ علنی به نمایش گذاشته خواهد.

XS
SM
MD
LG