لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: "چهار ماه فرصت برای انسداد شرکت های خصوصی امور امنیت"


کرزی: "چهار ماه فرصت برای انسداد شرکت های خصوصی امور امنیت"

سخنگوی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان میگوید، رهبر افغانستان برای شرکت های خصوصی امنیتی چهار ماه وقت داده است تا فعالیت های شان را در کشور توقف دهند.

وحید عمر به خبرنگاران گفت، قرار است آقای کرزی تاریخ دقیق توقف فعالیت تین شرکت ها را شام دوشنبه اعلان نماید.

بیش از پنجاه شرکت افغان و بین المللی در افغانستان کار نموده و حدود سی هزار کارمند دارند. رئیس جمهور کرزی گفته است، این شرکت ها فعالیت قوای امنیتی افغانستان را کم اهمیت میسازد.

مقامات ناتو به روز دوشنبه گفتند، منحل ساختن این شرکت ها زمانی امکان پذیر است که قوای نظامی و پولیس افغانستان قادر به ارائه خدمات امنیتی باشند – خدماتی که در حال حاضر توسط شرکت های خصوصی انجام میابد.

این خدمات شامل محافظت مقامات رسمی و قطار های انتقال تدارکات میباشد. مقامات در مورد اینکه چهار ماه مدت کافی است یا نه، تبصره یی نکرده اند.

در یک گزارش دیگر ناتو به روز دوشنبه گفت، در جمله دو نفریکه در جریان حملات هوائی در ولایت قندز کشته شدند، یکی آن یک شورشی القاعده میباشد.

قوای ائتلاف گفت ابو باقر، معاون قوماندان طالبان به روز یکشنبه در حالی کشته شد که میخواست بر گزمه پولیس در علی آباد حمله نماید.

XS
SM
MD
LG