لینک های دسترسی

Breaking News

ساپکو: غنی در مقایسه با کرزی با ما بیشتر همکار است


جان ساپکو، سر مفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان
جان ساپکو، سر مفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان

سر مفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان می گوید که حکومت کنونی افغانستان در مبارزه با فساد اداری متعهد بوده و "از کارکردهای آنان رضایت داریم."

جان ساپکو در مصاحبۀ ویژه یی با صدای امریکا گفت "حکومت تحت رهبری حامد کرزی در مبارزه با فساد اداری با ما همکار نبود اما حکومت فعلی در این راستا بسیار همکار است."

آقای ساپکو می گوید " ایالات متحده و حکومت افغانستان هر دو باید شرکای خوبی {به همدیگر} باشند. حکومت فعلی افغانستان شریک خوبی در تلاش برای مبارزه با فساد است و اکثر موارد فساد اداری در سطح وزارتخانه ها وجود دارد."

جان ساپکو علاوه کرد که ممکن امریکا در ایجاد مشکل فساد اداری در افغانستان دخیل بوده باشد اما اکنون واشنگتن باید به کابل در راستای محو فساد اداری در آن کشور کمک کند.

سرمفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان اعتراف کرد که ایالات متحده به گونۀ "غیر عمدی به این مشکل کمک کرده است."

آقای ساپکو گفت که افراد آلوده با فساد افغان، امریکایی و قراردادی ها بااستفاده از پول های سرشار به ثروت اندوزی پرداختند، "اما ایالات متحده می توانست با نظارت از میلیارد ها دالری که به افغانستان ارسال کرد، کار بهتری انجام دهد."

جان ساپکو در صحبت ویژه با نسیم ستانکزی، خبرنگار صدای امریکا از نحوۀ رسیدگی مقامات حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری ابراز رضایت کرده گفت "امیدواریم حکومت افغانستان در این راستا کار های بیشتری انجام دهد."

ادارۀ سرمفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در چند سال اخیر، بیشتر برنامه های انکشافی و نظامی که با کمک ایالات متحده در افغانستان عملی شده است را تحت بررسی قرار داده و اذعان داشته که در بسیاری موارد "پول کمک شده از جانب امریکا در امور بازسازی افغانستان حیف و میل شده است."

این مقام ارشد امریکایی تاکید کرد که برای رسیدگی بهتر قضایا ادارۀ تحت امرش تلاش می ورزد در کنار مفتشین امریکایی از بازرس های افغان نیز استفاده کنند، چون به گفتۀ وی افغان ها از امریکایی ها بهتر می دانند که در کشور شان چه می گذرد.

آقای ساپکو به صدای امریکا گفت "در همکاری با یکدیگر می توانیم با فساد اداری بسا بهتر مبارزه کنیم تا اینکه حکومت افغانستان یا هم ما آن را به تنهایی انجام دهیم."

موادمخدر-افراطیت و شورشگرایی

سرمفتش ویژۀ ایالات متحده به این باور است که رابطۀ نزدیک میان تجارت مواد مخدر شورشیان و افراط گرایی وجود داشته و بیشتر شورشیان از درآمد مواد مخدر در برنامه های تخریبی شان استفاده می کنند.

جنرال نیکولسن به همین تازگی ها در کمیتۀ خدمات نظامی مجلس سنای امریکا اعتراف کرد که ۶۰ درصد درآمد شورشیان از راه تجارت مواد مخدر تامین می گردد.

جان ساپکو خواهان رسیدگی جدی به این امر شده گفت که رئیس جمهور غنی سال ها پیش از احراز کرسی ریاست جمهوری هشدار داده بود که در صورت عدم رسیدگی به مشکل مواد مخدر در افغانستان، حکومت آن کشور ممکن به یک حکومت وحشت و مواد مخدر مبدل شود.

این مقام ارشد امریکایی تاکید ورزید که افغانستان به همان سمت روان است چرا که به باور وی هیچکس رسیدگی به مشکل مواد مخدر را جدی نمی گیرد.

آقای ساپکو ابراز امیدواری کرد که مردم افغانستان و حکومت جدید در امریکا اقدامات جدی تر و شدیدتری در این راستا انجام دهند.

حکومت جدید ایالات متحده تحت رهبری دونالدترمپ، تاکنون از پالیسی مشخصی در مورد افغانستان سخن نرانده است.

هرچند فرماندۀ قوماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده روز گذشته گفت که کار روی پالیسی جدید در مورد افغانستان جریان دارد.

این درحالیست که در مورد نحوۀ مبارزه با فساد اداری، محو مواد مخدر و مبارزه با شورشگرایی در افغانستان تاکنون ادارۀ آقای ترمپ برنامۀ مشخص خود را بیان نکرده است.

اما آقای ساپکو می گوید جنرال نیکولسن، اردوی ایالات متحده و شرکای ائتلاف همه در کنار هم در جنگ علیه فساد اداری از نزدیک با حکومت أفغانستان کار می کنند.

جان ساپکو "ما شاهد تحرکات در آن عرصه به ویژه از جانب جنرال نیکولسن و گروه کاری وی استیم. آنان از خود نهایت شدت و جدیت نشان داده اند، اما باید یک شریک متمایل به این کار داشته باشند که تا حال دارند و امیداریم این روند ادامه یابد."

XS
SM
MD
LG