لینک های دسترسی

Breaking News

رد پیشنهاد متهم جرایم جنگی صربستان در محکمه


رد پیشنهاد متهم جرایم جنگی صربستان در محکمه

مأمورین صربستان میگویند یک محکمه صربی درخواست راتکو ملادیچ مظنون جرایم جنگی را رد نموده که نمیخواست وی را به محکمۀ جهانی لاهه تسلیم دهند. دیوان بین المللی وی را به اتهام کشتار جمعی محاکمه میکند.

وکیل ملادیچ تا هنوز تلاش میکند زمینۀ را فراهم نماید تا موکل وی به لاهه کشانیده نشود او گفت "در مورد بررسی وضع ملادیچ توسط داکتران بین المللی جواب محکمه را دریافت نکرده ام، اما گزارش جدید وضع صحی وی را به قاضی تحقیق تحویل دادم"

مأمورین محکمه به روز سه شنبه گفتند قضات، استیناف طلبی ملادیچ را رد نمودند که گویا این مرد ۶۹ ساله به قدر کافی صحتمند نیست تا در محکمۀ ملل متحد مورد تحقیق قرار گیرد.

XS
SM
MD
LG