لینک های دسترسی

رد پیشنهاد متهم جرایم جنگی صربستان در محکمه


رد پیشنهاد متهم جرایم جنگی صربستان در محکمه

مأمورین صربستان میگویند یک محکمه صربی درخواست راتکو ملادیچ مظنون جرایم جنگی را رد نموده که نمیخواست وی را به محکمۀ جهانی لاهه تسلیم دهند. دیوان بین المللی وی را به اتهام کشتار جمعی محاکمه میکند.

وکیل ملادیچ تا هنوز تلاش میکند زمینۀ را فراهم نماید تا موکل وی به لاهه کشانیده نشود او گفت "در مورد بررسی وضع ملادیچ توسط داکتران بین المللی جواب محکمه را دریافت نکرده ام، اما گزارش جدید وضع صحی وی را به قاضی تحقیق تحویل دادم"

مأمورین محکمه به روز سه شنبه گفتند قضات، استیناف طلبی ملادیچ را رد نمودند که گویا این مرد ۶۹ ساله به قدر کافی صحتمند نیست تا در محکمۀ ملل متحد مورد تحقیق قرار گیرد.

XS
SM
MD
LG