لینک های دسترسی

Breaking News

سیگار: از تجهیزات جلوگیری از قاچاق در سرحدات افغانستان استفاده نمی شود


سیگار یا سرمفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان روز جمعه گزارش داد اکثر تجهیزاتی را که قوای امریکایی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر برای سرحدات افغانستان خریداری کرده بود، مورد استفاده قرار نگرفته است.

سیگار در آخرین گزارش خود نوشته است که قوماندانی مرکزی ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ میلادی تجهیزاتی را خریداری کرد که از آن باید در گذرگاه های سرحدی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، مواد کیمیایی و سایر مواد غیر قانونی نصب می شد و مورد استفاده قرار می گرفت.

سرمفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان روز جمعه با نشر گزارش تازه گفته است این تجهیزات که بین ۵۹ میلیون تا ۶۲.۶ میلیون دالر ارزش دارد.

در این گزارش آمده است که از مجموعۀ تجهیزات خریداری شده، تنها در میدان هوایی کابل نصب گردیده و از آن استفاده صورت می گیرد. اما بر اساس یافته های سیگار، این تجهیزات پس از آنکه توسط قوای ایالات متحده در چهار گذرگاه های سرحدی نصب گردید و به حکومت افغانستان تحویل داده شد، به زودی از فعالیت باز مانده است.

یافته های سیگار نشان می دهد که آن تجهیزات پس از آنکه مربیان خارجی سرحدات را ترک کردند و تجهیزات به حکومت افغانستان تسلیم داده شد، در بیرون کابل غیر فعال گردید.

اکثر مقامات افغان گفته اند که شیوۀ استفاده از آن تجهیزات را آموخته اند، اما یک مقام افغان ادعا که آنان برای استفاده و حل مشکلات جزیی آن تجهیزات هیچگونه آموزشی ندیده اند.

در گزارش سیگار آمده است که بدون استفاده از چنین تجهیزات، احتمال جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، مواد کیمیایی و سایر مواد غیر قانونی، بی نهایت اندک است.

XS
SM
MD
LG