لینک های دسترسی

Breaking News

سیگار: یونیفورم اردوی افغان با محیط افغانستان مطابقت ندارد


آرشیف: سیگار می گوید که رنگ یونیفورم اردوی ملی افغانستان با جنگلات مطابقت دارد، در حالیکه ۲.۱ در صد قلمرو آن کشور را جنگلات تشکیل می دهد
آرشیف: سیگار می گوید که رنگ یونیفورم اردوی ملی افغانستان با جنگلات مطابقت دارد، در حالیکه ۲.۱ در صد قلمرو آن کشور را جنگلات تشکیل می دهد

سر مفتش خاص ایالات متحده برای باز سازی افغانستان یا سیگار روز چهار شنبه گزارش داد که یونیفورم اردوی ملی افغانستان که توسط امریکا تهیه و خریداری می شود، برای محیط آن کشور مناسب نیست.

در گزارش سیگار آمده است که وزارت دفاع ایالات متحده و عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع پیشین افغانستان، یونیفورم اردوی ملی افغانستان را انتخاب کردند که رنگ آن با جنگلات مطابقت داشت، در حالیکه جنگلات فقط ۲.۱ در صد قلمرو افغانستان را تشکیل می دهد.

سیگار همچنین گزارش می دهد که در مقایسه بایونیفورم پولیس ملی افغانستان، قیمت یونیفورم اردوی ملی آن کشور، بین ۴۰ تا ۴۳ در صد، پر هزینه تر، خریداری شده است.

در گزارش سیگار آمده است که وزارت دفاع ایالات متحده حدود ۹۳.۸۱ میلیون دالر برای خریداری یونیفورم اردوی ملی افغانستان مصرف کرده است.

بر اساس گزارش سیگار، یونیفورم زمانی می تواند موثر واقع گردد که رنگ آن در یک محیط مشخص مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیرد.

سیگار همچنین گزارش می دهد که با در نظر داشت تاریخچۀ کمک به قوای امنیتی افغان و آیندۀ این قوا، بهتر است تا نوعیت یونیفورم اردوی ملی فغانستان تغییر یابد و یونیفورم آنان مثل یونیفورم پولیس ملی افغان، تغییر یافته تا از این طریق در ۱۰ سال آینده بین ۶۸.۶۱ تا ۷۱.۲۱ میلیون دالر مالیه دهندگان امریکایی، کمتر مصرف شود.

XS
SM
MD
LG