لینک های دسترسی

Breaking News

جنجال وزیر مالیه و سیگار بر سر مالیات


وزیر مالیۀ افغانستان و مفتش کانگرس امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در تبادلۀ نامه های برآشفته، ارگان های یک دیگر را به عدم همکاریی، خام دستی و سرکشی از توافقات بین دو کشور متهم کرده اند.

سیگار گزارش داده بود که حکومت افغانستان در مغایرت با توافقانۀ معافیت مالیاتی قراردادی های حکومت امریکا در افغانستان، حدود یک میلیارد دالر مالیه وضع کرده است.

عمر زاخیل وال، وزیر مالیۀ افغانستان توافقنامه های سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ بین افغانستان و ایالات متحده را "سند جریان جنگ" عنوان کرده و گفته که منافع افغانستان را در سال ۲۰۱۳ تأمین کرده نمی تواند.

اما جان ساپکو، مفتش ویژۀ کانگرس ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در پاسخ نامۀ وزیر مالیۀ افغانستان نوشته است که دولت افغانستان بدون درنظرداشت نظریات کارمندان اش، نیاز دارد توافقنامه های جاری بین دو کشور را تطبیق کرده و به مندرجات آن احترام بگذارد.

این مقام امریکایی همچنان وزرات مالیۀ افغانستان را متهم می کند که کارمندان ارشد برای مفتشین امریکایی معلومات دقیق را در مورد شرکت ها و قراردادی های که برای حکومت ایالات متحده کار می کنند، فراهم نکرده است.

آقای سپوکو در نامه ادعا می کند که سیگار حکومت افغانستان را متوجۀ مشکل جدی ساخته است که باید اصلاح شود.

اما وزیر مالیۀ افغانستان شرکت های امریکایی را به طفره رفتن از مکلفیت ها، تخطی و سؤ استفاده از معافیت متهم می کند و می گوید که افغانستان نه تنها نیاز به دریافت راه های خودکفایی اقتصادی دارد بلکه خواهان تجدید توافقنامه های موجود با شرکای بین المللی، به شمول ایالات متحده، می باشد.


سیگار ماه گذشته ادعا کرد که ۵۰ میلیون دالر امریکا در افغانستان باوجود زیر نظارت بودن حکومت افغانستان، ناپدید شد. ساپکو مقامات ارشد افغانستان را مهتم می سازد که در فساد اداری دخیل می باشند و می گوید که در هر سطح حکومت "شبکۀ حامی جنایت کاران" ایجاد شده است.

نامه های پُر از اتهام بین آقای زاخیل وال و این مقام امریکایی در حالی رد و بدل می شود که وزیر مالیۀ افغانستان شش عضو مجلس نمایندگان افغان را به موارد جدی فساد اداری در جریان جلسۀ استیضاح خود – به خاطر نا رسایی ها – متهم کرد.

XS
SM
MD
LG