لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به مباحث جالب هفته در رسانه های اجتماعی


رسانه های اجتماعی به مثابه یکی از سریع ترین منبع خبر و مباحث بود و اخیرآ این مسله عواقبی نیز دربر داشته است. از جمله صفحه ای کابل تکسی که اخیرآ باعث مباحثی بخصوص نقض آزادی بیان شده بود، مسدود شده و درعوض ده صفحه جدید به همین اسم درست شده است. گفته میشود یکی از افرادی که مسوول این صفحه بود نیز دستگیر شده است، اما این خبر از طرف دفتر امنیت ملی تایید نشده است.

XS
SM
MD
LG