لینک های دسترسی

Breaking News

آیا عبدالله و غنی قانون انتخابات را نقض کرده اند؟


آرشیف
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اقدام به راه اندازی هرگونه محافل انتخاباتی و بیانیه های سیاسی را توسط نامزدان، تخطی از قانون انتخابات می پندارد.

نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که پیش از اعلان فهرست نهایی نامزدان، هرگونه اشتراک این افراد در برنامه های مبارزاتی انتخابات پیش از وقت و نقض قانون انتخابات پنداشته می شود.

محسنی می گوید:" ما کسی را به حیث کاندید در روندانتخابات نمیدانیم و درصورت به دست آوردن اسنادی که نشاندهندۀ اقدام آنان به کمپاین انتخاباتی پیش از وقت باشد، بدون شک با آنان مطابق قانون برخورد خواهیم کرد."

این در حالی است که دوتن از کاندیدان که نام هایشان در فهرست ابتدایی انتخابات درج شده است در برابر شماری از جوانان حضور یافته و به سخنرانی پرداخته اند.

داکتر عبدالله عبدالله، روز پنجشنبه در جمعی از جوانان حزب اسلامی حضور یافت و داکتر اشرف غنی احمدزی با حضور در نشستی که به ابتکار شبکۀ جهانی آیسیک در کابل راه اندازی شده بود در برابر صدها محصل و جوان افغان با انتقاد از سیستم آموزشی افغانستان به توضیح پالیسی های خود پرداخت.

آقای محسنی می گوید که از طریق کنفرانس های مطبوعاتی به تمام نامزدان انتخاباتی اعلام کرده اند: "آن افرادیکه تا هنوز به دور رقابت های انتخاباتی راه نیافته و صرفاً ثبت نام کرده اند، فعلاً حق استفاده از اجتماعات و برنامه های کمپاینی را ندارند. مگر تا زمانیکه دورۀ رقابت های انتخاباتی فرا برسد."

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می افزاید که در قانون برای تخطی انتخاباتی به درجات مختلف ممیزات جزایی مشخصی مد نظر گرفته شده است.

ابهام قانون انتخاباتی

ولی محمد ناصح، استاد فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی می گوید که نامزدان اجازۀ حضور در گردهمایی های غیر رسمی را دارند و کمیسیون مستقل انتخابات باید خط قرمزی را بین چنین نشست ها و کارزار انتخاباتی ترسیم کند.

آقای ناصح افزود:"درهمین مرحله که تا هنوز فهرست نهایی اعلان نشده، اجازۀ مبارزات انتخاباتی داده نشده است اما به صراحت بیان نشده که چه نوع مجازاتی را برای متخلفین در نظر گرفته شده است."

به باور آقای ناصح، هیچ مجازاتی به استثنای حذف نامزد از روند انتخاباتی نمی تواند جلو اینگونه عملکرد ها را بگیرد.

او می گوید که سرپیچی از قانون، توسط مجریان قانون، آن هم در آغازین مراحل انتخابات می تواند شک و بی باوری مردم را نسبت به آنان ایجاد کند.

استفاده از شبکه های اجتماعی

استفاده از شبکه های اجتماعی، منبع دیگری از مبارزات انتخاباتی و جلب توجه مخاطبین نامزدان، پنداشته می شود.


برخی از نامزدانی که پیش از وقت از صفحات اجتماعی برای مبارزات انتخاباتی استفاده کرده اند
برخی از نامزدانی که پیش از وقت از صفحات اجتماعی برای مبارزات انتخاباتی استفاده کرده اند

در حالی که شمار زیادی از نامزدان انتخاباتی به شکل گسترده یی با استفاده از صفحات فیس بوک و تویتر به نشر مرام ها و مفکوره های سیاسی شان پرداخته اند، یوسف نورستانی در مصاحبه یی که با صدای امریکا داشت حتا استفاده از این شکبه ها را به منظور راه اندازی کارزار انتخاباتی از سوی نامزدان، پیش از زمان تعیین شده، تخطی از تقویم انتخاباتی خواند.

واکنش سایر نامزدان انتخاباتی در پیوند با شرکت در برنامه های سیاسی و اجتماعی چیست؟

انجنیر قطب الدین هلال، یکتن از افراد شامل در فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می گوید که باید منتظر واکنش کمیسیون مستقل انتخابات با چنین عملکرد ها بود.

آقای هلال شرکت در چنین نشست ها و محافل را صلاح ندانسته می گوید که اگر موانع و اعتراضی از جانب کمیسیون در این رابطه نباشد، حاضر است در برابر مردم سخن گوید. "اما بهتر است از کمیسیون انتخابات بشنویم که مانعی در این مورد وجود نداشته باشد."

باوجود تلاش های فراوان موفق نشدیم با سخنگویان داکتر عبدالله عبدالله و یا هم اشرف غنی احمدزی ارتباط قایم کنیم.

براساس تقویم انتخابات، نامزدان ریاست جمهوری می توانند سر از تاریخ ۱۷نومبر ۲۰۱۳ تا دوم اپریل ۲۰۱۴ به مبارزات انتخاباتی بپردازند.

گفتنیست که به منظور تطبیق نظم انتخاباتی، نامزدان باید ۴۸ساعت پیش از آغاز انتخابات، مبارزات خود را پایان بخشند.
XS
SM
MD
LG