لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش استفاده از انرژی آفتابی در ولایت ننگرهار


بازار جلال آباد که در این اواخر از رونق خوبی در فروش لوازم برق آفتابی برخوردار شده است.
بازار جلال آباد که در این اواخر از رونق خوبی در فروش لوازم برق آفتابی برخوردار شده است.

در ولایت ننگرهارشدت گرما درفصل تابستان بالاتر ازچهل درجه ميرسد. نبودانرژى برق زندگى روزانه مردم رابا مشکلات جدى روبرو نموده است.

مردم براى رفع مشکلات و نيازمنديهاى شان از انرژى آفتابى استفاده می کنند ودراين روزها بازار فروش لوازم و وسايل انرژى آفتابى رونق بيشتری کسب نموده است.

مردم انرژى اى آفتابى رامفيد می دانند و ميگويند که استفاده از آن ارزانتر تمام میشود.

ميرويس يک تن ازباشنده گان ولسوالى بهسود که دريکى از مغازه هاى شهر، تخته یی برق آفتابى راخريدارى نموده بود به رادیو آشنا گفت:

" سال گذشته يک جنراتور راغرض توليد انرژى اى برق خريدارى کرده بودم، اما توان پرداخت مصارف آن را نداشتم، مگر اکنون تخته سولرگرفتم که نسبت به جنراتورخيلى مفيداست."

حاجى دوست محمد که ازولسوالى سرخرود به اين مارکيت آمده بود گفت :

" توانمندى مردم انقدرنيست که ازانرژى برق جنراتوراستفاده نمايند،برق سولراقتصادى است واکثرمردم تلاش دارندتا ازاين برق استفاده نمايند ."

فروشندگان لوازم ووسايل برق آفتابى نيزابراز خوشی مينمايند و ميگويند که به نسبت سالهاى گذشته حال کاروبارشان بهبوديافته وتقاضاى مردم برای استفاده ازاين برق بيشتر شده است که اين خود بالاى کار روزمرۀ ايشان تاثيرگذاشته است.

درگذشته هاتنها مردمان شهر نشين ازانرژى برق مستفيد می شدند، اما اکنون تسهيلاتی که درانرژى آفتابى به وجودامده باشنده گان قرا وقصبات دور دست نيز از ان استفاده به عمل مى آورند

XS
SM
MD
LG