لینک های دسترسی

زمین در معرض توفان های شدید خورشیدی


خارج شدن هالۀ بزرگ از آفتاب
در حالیکه آفتاب در اوج دوران یازده سالۀ خود می رسد، دانشمندان می گویند که توفان های نیرومند خورشیدی ممکن به سوی زمین راه خود را باز کند. این وضعیت می تواند شبکه های توزیع برق را از کار بیاندازد و سیستم های راهیاب و ماهواره یی را بر هم بزند.

خرابترین توفان خورشیدی مسما به کارینگتون در سال ۱۸۵۹ زمین را آماج قرار داد و ارتباط تلگراف را متاثر ساخت. ریچارد کارینگتون، اختر شناس آن عصر و ناظر این رویداد گفته است که جرقه های آتش از سیم های تلگراف به هوا بر می خاست و کاغذ های تلگراف در پیش چشمان شگفت زدۀ مجریان این خدمات مخابراتی شعله ور می شد.

بر اساس گزارش جدیدی که از سوی لوید لندن –قدیمی ترین بازار بیمۀ جهان– نشر شده است، زمین در معرض توفان دیگری شبیه کارینگتون قرار دارد. نیل سمیث دستیار نویسندۀ این گزارش می گوید که توفان جدید می تواند بیشتر از پیش شدید باشد و وابستگان زمین را با قطع جریان برق روبرو سازد.

سمیث تخمین می زند که بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون نفر ممکن برای مدت یک و حتا دو سال بدون برق بماند و هزینۀ اقتصادی این بی برقی به ۰.۶ تریلیون تا ۲.۶ تریلیون دالر برسد.

گزارش بر منطقۀ شمال امریکا تمرکز دارد. سمیث می گوید که زیربنا و سیمای جیولوژیک امریکا، این قاره را در معرض خطر جدی توفان خورشیدی قرار می دهد. به گفتۀ وی شبکه های برق، ماهواره ها، مخابرات هوایی، فضانوردی و لوله های انتقال نفت به گونۀ ویژه آسیب پذیر اند.

مودل های پیشرفته تر کمپیوتر

مایکل ویلتبرگر، پژوهشگر در مرکز ملی تحقیقات جوی در ایالت کلورادوی ایالات متحده امریکا، مودل های پیشرفتۀ کمپیوتری را ساخته است که دوران آفتاب را پیگیری می کند.

ویلتبرگر با این کمپیوتر ها خارج شدن کتله های هالۀ خورشید را نظارت می کند که با سرعت سه میلیون تا پنج میلیون کیلومتر در ساعت در درون منظومۀ شمسی حرکت می کند.

با این سرعت، هاله های خورشیدی در کمتر از دو روز می تواند خود را به زمین برساند. دو روز زمان خوبی برای هواشناسان است تا ترتیباتی را روی دست گیرند، اما به گفتۀ ویلتبرگر پیشگویی دقیق اینکه توفان خورشیدی چه زمان و در کدام مکان به زمین می رسد کاری بسیار مشکل و پیچیده است.

این دانشمند امریکایی می گوید که مودل های جدید کمپیوتری چارچوبی را برای نظارت توفان و پیشگویی بهتر فراهم کرده می تواند. او ابراز امیدواری کرد که این سیستم در جریان پنج سال آینده فعال خواهد شد.

در همین حال نیل سمیث خواستار همکاری گسترده و بیشتر جهانی برای تسهیل تاثیرات توفان خورشیدی است، پیش از آنکه چنین توفانی در افق زمین پدیدار شود. زیرا به گفتۀ وی یک کشور، یک حوزه و یک منطقۀ جهان به تنهایی قادر به رسیدگی به آن نیست.
XS
SM
MD
LG