لینک های دسترسی

Breaking News

کوریای جنوبی تجربۀ پس از جنگ را با افغان‌ها شریک می‌سازد


مقامات کوریایی جنوبی امروز در برنامۀ معرفی "حرکت جدید روستاها" تجربیات پیشرفت این کشور را با افغان ها شریک ساختند.

کوریای جنوبی در دهۀ نوزده پنجاه و شصت میلادی، وضعیت مشابه افغانستان را داشت. مردم این کشور از فقر، بیکاری، نبود مصؤونیت غذایی و مهاجر‌ت‌های بیرونی رنج می‌برد؛ اما با آغاز دهۀ نوزده هفتاد میلادی و آغاز برنامۀ "جنبش جدید روستا" وضعیت این کشور تغییر کرد.

حالا کوریای جنوبی یکی از کشورهای توسعه یافته است و الگویی برای کشورهای در حال توسعه شده است، به ویژه کشوری مانند افغانستان که با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کند.

حالا کوریایی جنوبی می‌خواهد که تجربیات خود را در عرصۀ انکشاف و بهبود پس از جنگ با افغان‌ها شریک سازد.

به همین منظور امروز نشستی میان مقامات کوریای جنوبی و افغان در کابل تدویر یافت. در این برنامه وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان برنامۀ "حرکت جدید روستاها" را معرفی کرد.

در برنامۀ امروزی دیپلمات‌های کوریای جنوبی اعلام کردند که تجربیات شان را با مردم افغانستان شریک می‌سازند و در این بخش با مسؤولان برنامۀ "حرکت جدید روستاها" بحث و تبادل نظر کردند.

به گفتۀ این دیپلمات‌های کوریای جنوبی، این کشور پس از ختم جنگ در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ وضعیت مشابه افغانستان را داشت و برنامۀ "جنبش جدید روستاها" را که مشابه برنامۀ "حرکت جدید روستاها" است، به راه انداخت.

چن‌کی‌ هون، سفیر کوریای جنوبی در کابل می‌گوید اشتراک فعال مسؤولان محلی بر بنیاد سعی و تلاش، فداکاری و همکاری می‌تواند مفید باشد. او افزود که برای کاهش فقر رشد روستاهای مهم است.

آقای هون، می‌افزاید بر اساس قراردادی که میان وزارت داخلۀ این کشور با وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان امضا شده است، زمینۀ همکاری دو کشور در تطبیق برنامه میثاق شهروندی تسجیل شده است.

در همین حال وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می‌گوید چنین برنامه‌های به دلیل تغییر ذهنیت شهروندان و جلب اعتماد آنها راه اندازی می‌شود.

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات گفت "زمانی، وضعیت داخلی کوریایی جنوبی بدتر از افغانستان بود، در آنجا مردم در انکشاف سهیم شدند. اکنون در افغانستان ذهنیت اینست که هرکاری را باید دولت انجام دهد در حالی که انکشاف بدون همکاری مردم ناممکن است."

"حرکت جدید روستا" جز برنامۀ میثاق شهروندی است.

برنامۀ میثاق شهروندی روز پیش در ارگ ریاست جمهوری افغانستان افتتاح گردید که اجرایی شدن آن ده سال را در بر می‌گیرد و یک میلیارد بودجه نیاز دارد.

برای چهار سال نخست این برنامه شش‌صدو سی میلیون دالر در نظر گرفته شده که یک‌صدو سی میلیون دالر از سوی حکومت افغانستان، چهارصد میلیون از سوی صندوق وجهی بازسازی افغانستان با همکاری جامعۀ جهانی و صد میلیون دالر آن از سوی نهاد انکشافی بین‌المللی پرداخته می‌شود.

حکومت افغانستان می‌گوید در صورتی که مردم بسیج شوند و در تطبیق این برنامه با حکومت همکاری نمایند، بودجۀ مالی آن نگران کننده نیست.

برای اجرایی شدن برنامۀ میثاق شهروندی، شوراهای انکشافی در سراسر افغانستان تشکیل شده است که تمامی اقشار جامعۀ افغانستان را در بر می‌گیرد.

به گفتۀ وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان برنامۀ میثاق شهروندی، وزارت‌خانه‌های احیا و انکشاف دهات، مالیه، صحت عامه، معارف، زراعت، ارگان‌های محلی و بعضی از ادارت دیگر را در بر می‌گیرد.

میثاق شهروندی افغانستان شامل آب آشامیدنی، صحت، آموزش، انرژی و برق، آبیاری و بازسازی جاده‌ها می‌باشد.

میثاق شهروندی جاگزین برنامۀ همبستگی ملی شده است. در برنامۀ همبستگی ملی تنها روستاهای افغانستان تحت پوشش بود؛ اما در برنامۀ میثاق شهروندی به شهرها و دهات خدمات به گونۀ متوازن عرضه می‎شود.

XS
SM
MD
LG