لینک های دسترسی

Breaking News

گلوله باری کوریای جنوبی بر یک طیارۀ مسافربری


گلوله باری کوریای جنوبی بر یک طیارۀ مسافربری
گلوله باری کوریای جنوبی بر یک طیارۀ مسافربری

مقامات میگویند، عساکر کوریای جنوبی بر یک طیارۀ مسافربری که ۱۱۹ تن را حمل مینمود به این خیال انداخت نمودند که گویا طیارۀ جنگی کوریای شمالی باشد.

دو تن از محافظین بحری در جزیرۀ گیودونگ کوریای جنوبی به روز جمعه با تفنگ های اتومات نوع K-2 بر طیارۀ اسیانا که میخواست در میدان هوایی سیول نشست نماید انداخت نمودند.

در جریان ۹۹فیر به طیاره آسیبی نرسید زیرا طیاره از ساحۀ بُرد مرمی ها خارج بود.

XS
SM
MD
LG