لینک های دسترسی

Breaking News

تحقیق: استفاده از چندین شبکۀ اجتماعی سبب افسردگی می شود


فیسبوک یکی از رسانه های اجتماعی است که مردم در سراسر جهان با آن سر و کار دارند

نتایج این تحقیق که توسط مرکز تحقیقات رسانه ها، تکنالوژی و صحت پوهنتون پیتسبورگ صورت گرفته است در ژورنال علمی "کمپیوتر در سلوک انسان" چاپ شده است.

یافته این تحقیق نشان می دهد که آن عده افرادی که با هفت تا ۱۱ ساعت را در رسانه های اجتماعی سپری می کنند، احتمال بروز افسردگی و عصبانیت در میان آنان سه برابر بیشتر از کسانی است که یا با رسانه‌های اجتماعی سر و کار ندارد یا هم با دو رسانۀ اجتماعی سر و کار دارند.

براین پریمک، نویسندۀ اصلی این تحقیق، می‌گوید که استفادۀ زیاد از چندین رسانۀ اجتماعی با افسردگی ارتباط زیاد دارد. بنا بر این، داکتران می توانند از مریضانی که از افسردگی و حملات عصبی رنج می برند، بپرسند که آیا آنان با چندین رسانۀ اجتماعی سر و کار دارند یا خیر؟

پریمک می گوید که نتایج این تحقیق در مورد رابطۀ افسردگی و استفاده از چندین رسانۀ اجتماعی، با ارزش است.

این تحقیق از ۱۷۸۷ امریکایی بزرگسال که سن شان بین ۱۹ تا ۳۲ سال بود، نمونه گیری کرده است تا رابطه بین افسردگی و استفاده از چندین رسانۀ اجتماعی، معلوم گردد.

از کسانیکه در سروی سهم گرفتند در مورد استفاده از ۱۱ رسانۀ اجتماعی که شامل فیسبوک، تویتر، یوتیوب و سایر رسانه های اجتماعی سوال شده بود.

به گفتۀ پریمک، آنعده افرادیکه با هفت تا ۱۱ رسانۀ اجتماعی سر و کار داشتند، در مقایسه با کسانیکه کمتر از هفت رسانۀ اجتماعی سر و کار دارند، سه مرتبه بیشتر افسرده بودند. اما به گفتۀ وی، نیاز به تحقیقات بیشتر است.

پژوهشگران به صورت دقیق نمی دانند که چرا استفادۀ زیاد از رسانه های اجتماعی موجب افسردگی می شود، اما آنان چند تیوری دارند.

سلامت شناختی و روانی ضعیف، یکی از تیوری ها است. به گفتۀ این محققین، به دلایل متعدد از جمله مجموعۀ مشخصی از قوانین نوشته نا شده، تصورات فرهنگی و خصیصه های ذاتی هر یک از رسانه های اجتماعی به طور فزاینده مشکل آفرین است. روی همین دلایل، نمی توان درک کرد که استفاده از کدام یک از رسانه های اجتماعی موجب خلق و خوی منفی و احساسات کاربران رسانه های اجتماعی می گردد.

در نهایت، استفاده از چندین رسانۀ اجتماعی فرصت آنرا مساعد می کند تا کاربران رسانه های اجتماعی مرتکب "اظهارات شرم آور در رسانه های اجتماعی" شوند که این خود موجب خجالت فرد می گردد و در نهایت فرد مورد نظر دچار افسردگی می شود.

XS
SM
MD
LG