لینک های دسترسی

Breaking News

رادیوی "تبلیغاتی" مسکو در واشنگتن به نشرات آغاز کرد


در ایالات متحده باور بر این است که رادیو اسپوتنیک بر ضد دموکراسی غرب نشرات بخش می کند، اما گردانندگان این رادیو می گویند که آنان نظریات اقلیت ها را در امریکا نشر می کند
در ایالات متحده باور بر این است که رادیو اسپوتنیک بر ضد دموکراسی غرب نشرات بخش می کند، اما گردانندگان این رادیو می گویند که آنان نظریات اقلیت ها را در امریکا نشر می کند

رادیو اسپوتنیک Sputnik که از سوی حکومت روسیه تمویل می شود، نشرات خود را در ساحۀ واشنگتن دی سی ایالات متحده، آغاز کرده است.

مقامات رادیوی اسپوتنیک ابراز امیدواری کرده اند تا نشرات آن به بیشتر شهروندان امریکایی رسانیده شود و ادعا کرده اند که آنان "اخبار جایگزین" را نشر خواهند کرد.

رادیو اسپوتنیک گفته است که نظریات اقلیت ها را که به رسانه های جا افتادۀ امریکا دسترسی ندارند، انعکاس خواهد داد.

رادیو اسپوتنیک روسیه می گوید که نشرات آن در ساحۀ واشنگتن دی سی شرایط را به برخی از شهروندان امریکایی مساعد خواهد کرد تا آواز آنان نیز شنیده شود—نه اینکه برای آنان از طریق نشرات گفته شود که چه چیزی اتفاق افتاده است.

اما منتقدین به این باور اند که عملکرد رادیوی اسپوتنیک، بخشی از "ماشین تبلیغاتی کرملین" است و هدف آن تضعیف نهاد های غربی است.

رادیو اسپوتنیک و سایر رسانه هایی که از سوی حکومت روسیه تمویل می گردد، ادعا می کنند که آنان مسایلی را نشر می کنند که مخالف رسانه های جا افتاده است. اما چنین نشرات، بخشی از تبلیغات کرملین نیست.

اما رابرت آرتنگ، از پوهنتون جورج واشنگتن، به این باور است که رادیوی اسپوتنیک، اهداف روسیه را تعقیب می کند و در نهایت می خواهد"دموکراسی و اعتقاد مردم ما را در برابر ادارات خود شان تضعیف" کند.

اندرو فینبورگ، گزارشگر اسپوتنیک قصر سفید که در ماه می ۲۰۱۷ از وظیفه اش بر کنار شد، به یکی از منتقدین جدی این رادیو مبدل شده است.

فینبورگ می گوید که رادیو اسپوتنیک محض تبلیغات را نشر می کند و ادعای این رادیو که توسط سایر رسانه ها مورد حمله قرار می گیرد، "مضحک" است. او ادعا می کند که در برخی موارد، گزارش هایی را که اسپوتنیک نشر می کند یا "نیمه واقعیت دارد" و در برخی موارد "دورغ" است، ادعایی که از سوی این رادیو رد شده است.

میندا گواشلی، رئیس رادیو اسپوتنیک در شهر واشنگتن دی سی، می گوید که نشرات این رادیو به انعکاس نظریات اقلیت ها در ایالات متحده متمرکز است—نه تبلیغات کرملین.

رادیوی اسپوتنیک از سوی مسکو تمویل می گردد و باور بر این است که تبلیغات کرملین را نشر می کند
رادیوی اسپوتنیک از سوی مسکو تمویل می گردد و باور بر این است که تبلیغات کرملین را نشر می کند

برنامه های رادیوی اسپوتنیک

برنامه هایی که از سوی رادیو اسپوتنیک نشر می شود، پالیسی های ایالات متحده را مورد انتقاد قرار می دهد، اما برخی از گردانندگان این رادیو مثل گارلند نیکسن، اتهاماتی که از سوی واشنگتن در مورد روسیه وارد می گردد، رد می کند.

آقای نیکسن می گوید صرف نظر از اینکه اتهامات از یکجا و توسط کی وارد می گردد، گزارشگران این رادیو شواهد را مشاهده و ارزیابی می کنند و سپس آنرا نشر می کنند.

گزارشگران برنامه های اسپوتنیک در عین حال انتقاد هایی را رد می کنند که آنان کمپاین کرملین را بر ضد کشور های غربی نشر می کنند. آنان ادعا می کنند که اگر مردم می خواهند حکومت روسیه را از طریق این رادیو مورد انتقاد قرار بدهند، می توانند چنین کاری را انجام دهند.

مسوولین رادیو اسپوتنیک می گویند که مردم باید برنامه های این رادیو را بشنوند، بخوانند و سپس خود قضاوت کنند که نشرات این رادیو "اخبار جایگزین" است یا تبلیغات کرملین.

XS
SM
MD
LG