لینک های دسترسی

Breaking News

نود و سه درصد افغان‌ها آتش بس دایمی می‌خواهند–سروی


نتایج یک سروی انجام شده در افغانستان نشان می‌دهد که اکثریت مردم این کشور با آغاز عید سعید اضحی خواستار آتش بس دایمی میان حکومت و طالبان اند.

کانسرسیوم صلاح و شبکه زنان افغان با حمایت مالی اتحادیه اروپا، سرویی را در ماه اسد سال روان خورشیدی، در ۳۴ ولایت افغانستان انجام داده است.

در این سروی که با چهار هزار و ۷۲۵ مصاحبه شده، نشان می‌دهد که ۸۲ درصد مردم به تأمین صلح در افغانستان باورمند اند.

مرتضی حقیقت، مسؤول این سروی روز شنبه در جریان اعلام آن، به خبرنگاران گفت "گراف ما نشان می‌دهد که ۹۳ درصد مردم باورمند آتش بس اند و تقاضای آتش بس را دارند".

بیش از ۸۴ درصد اشتراک کنندگان این سروی، نشست علمای جهان اسلام و فتوای علمای افغانستان در مورد جنگ و صلح در این کشور و آتش بس در جریان روزهای عید فطر میان حکومت و طالبان را برای تأمین صلح مهم و تأثیرگذار خوانده اند.

در این سروی آمده است که بیش از ۷۵ درصد مردم، به تعهدات حکومت در مورد صلح باور دارند و ۴۸ درصد مردم به تعهدات جامعه جهانی و ناتو در قبال پروسه صلح باور دارند؛ اما ۵۲ درصد دیگر به این تعهدات بی باور اند.

نیمی از مصاحبه شوندگان گفته اند که طالبان با حکومت افغانستان مذاکره خواهند کرد؛ اما نیم دیگر، به این مسأله باور ندارند.

در این سروی آمده است که ۹۶ درصد مصاحبه شوندگان "تروریست‌های خارجی و داعش" را چالش عمده در برابر صلح می‌دانند؛ اما ۴۱ درصد حضور نیروهای خارجی را در افغانستان، ۳۸ درصد وجود زورگویان، ملیشه‌های غیر مسؤول و مافیایی زمین، ۳۷ درصد حکومتداری ضعیف در ولایات، ۳۴ درصد مافیایی مواد مخدر ومعادن، ۳۳ درصد فساد اداری و ۳۱ درصد مصاحبه شوندگان کشورهای منطقه را چالش عمده سد راه صلح می‌دانند.

۷۶ درصد اشتراک کنندگان این سروی اجماع و حمایت علمای کشور و علمای جهان اسلام را "فرصت عمده" برای رسیدن به صلح در کشور خوانده اند.

بربنیاد این سروی، ۶۳ درصد تعهدات رئیس جمهور و حکومت را در مورد صلح، ۶۲ درصد آتش بس، ۵۴ درصد حمایت جهان اسلام، ۴۵ درصد اجماع کشورهای منطقه و ۳۹ درصد تعهدات جامعه جهانی و ایالات متحده را در مورد صلح، برای رسیدن به این پدیده مهم خوانده اند.

در همین حال، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که نشست‌های مشورتی رئیس جمهور غنی با اقشار مختلف ادامه دارد و به زودی موقف حکومت را در مورد آتش بس اعلام خواهد شد.

XS
SM
MD
LG