لینک های دسترسی

تعزیرات اتحادیۀ عرب علیه سوریه


تعزیرات اتحادیۀ عرب علیه سوریه

وزرای خارجۀ اتحادیۀ عرب به روز یک شنبه در قاهره ملاقات می کنند تا روی تعزیرات جدید علیه سوریه تصمیم اتخاذ کنند.

این تصمیم در پاسخ به سرکوبی های مرگبار مخالفین حکومت سوریه گرفته شده است.

دپلومات های ارشد یک سلسله تعزیرات را مورد ملاحظه قرار می دهند که به روز شنبه توسط وزرای مالیۀ آن اتحادیه پیشنهاد شده است.

این پیشنهادات شامل راکد ساختن دارایی های رئیس جمهور بشار الاسد و یاوران وی می باشد. این تصمیم ملاقات آنها با اعضای اتحادیه عرب را استثنا قرار می دهد.

توقف پروازهای تجاری به سوریه و تعلیق همکاری با بانک مرکزی سوریه نیز در این تعزیرات شامل می باشد.

تصویب این تعزیرات تکان شدیدی برای سوریه خواهد بود.

XS
SM
MD
LG