لینک های دسترسی

تصرف دوبارۀ شهر رستان توسط نیروهای سوری


تصرف دوبارۀ شهر رستان توسط نیروهای سوری

به نظر می رسد که نیرو های سوری ادارۀ شهرک مرکزی رستان را بعد از چندین روز جنگ با عساکر فراری، دوباره در دست گرفته اند.

گروه های حقوق بشری به روز شنبه گفتند که عساکر داخل شهر شده و تلاشی را برای یافتن عساکر فراری آغاز کرده اند.

رئیس ناظرین حقوق بشر در سوریه می گوید که نیرو های حکومت اکثر بخش های این شهر را که در ۱۸۰ کیلومتری شمال دمشق موقعیت دارد، تصرف کرده اند.

در عین حال، گروه های مخالف سوری به روز شنبه در ترکیه اجتماع کرده و گروه متحدی را بر شد بشارالاسد، رئیس جمهور سوریه تشکیل دادند.

XS
SM
MD
LG