لینک های دسترسی

تظاهرات خونین در سوریه


تظاهرات خونین در سوریه

نیرو های امنیتی سوریه و مردان مسلح طرفدار حکومت، پس از آنکه قوای نظامی قسمت بزرگ شهر ساحلی بانیسا را به تعقیب مظاهرات ضد حکومت مسدود نمود، چهار مظاهره کننده را کشته و ده ها تن دیگر را زخمی ساختند.

شاهدان می گویند صدها مظاهره کننده در نزدیکی مسجد الرحمان جمع شده بودند.

این گزارش در حالی از طرف منابع بی طرف تائید شده نمی تواند که حکومت، قیودات مخابراتی را بر نشر اخبار وضع نموده و به بسیاری از خبرنگاران هدایت داده شده تا کشور را ترک نمایند.

مطبوعات دولتی سوریه به روز یکشنبه از قول بشارلاآسد رئیس جمهور آنکشور گفت که سوریه در مسیر اصلاحات جامعی روان است.

XS
SM
MD
LG