لینک های دسترسی

تداوم درگیری ها در سوریه


تداوم درگیری ها در سوریه

فعالین حقوق بشر میگویند، عساکر دولتی بر یک قریۀ در نزدیکی سرحد ترکیۀ یورش برده به گلوله باری پرداختند، این در حالیست که یک تعداد دیگر توسط این نیرو ها توقیف شدند.

عساکر وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد به روز شنبه با استفاده از ۶ چین تانک و۱۰ واسطۀ زرهدار، شهرک بداما را تصفیه نمودند. شاهدان عینی میگویند، افراد مسلح دو منزل را به آتش کشیده و ۷۰ تن را توقیف نمودند.

بیش از ۱۰ هزار مهاجر سوری در آن منطقه در خیمه ها به سر میبرند. اکثریت آنان برای فرار از سرکوبی دولتی در جریان تظاهرات ضد دولتی به شهرک های نزدیک ترکیه مهاجرت نموده اند.

XS
SM
MD
LG