لینک های دسترسی

تداوم ناآرامی ها در سوریه


تداوم ناآرامی ها در سوریه

فعالین در سوریه میگویند، نیروهای امنیتی برافرادی گلوله باری کرده و حد اقل چهار تن را هلاک ساختند که در مراسم فاتحۀ یک طفل گردهم آمده بودند.

فعالین می افزایند، ناآرامی در شهر ادلب شامل چندین واقعۀ مرگبار روز شنبه در آن کشور میباشد. به گفتۀ فعالین سه غیر نظامی بعد از آن در ساحۀ حُمص کشته شدند که در نزدیکی یک پوستۀ امنیتی گلوله باری آغاز شد.

شاهدان عینی میگویند، نیروهای سوری حضور شان در ساحۀ حمص را بیشتر ساخته اند.

XS
SM
MD
LG