لینک های دسترسی

تداوم خشونت ها در سوریه


تداوم خشونت ها در سوریه

فعالین در سوریه میگویند، درنا آرامی های روز شنبه حد اقل 18 تن کشته شده اند. این تلفات یک روز بعد از آن به بار آمد که یک هیات ارشد حقوق بشر ملل متحد رای داد تا تخطی های حقوق بشر در سوریه تقبیح گردد.

گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید، اکثریت تلفات در شهرادلب واقع گردید، جاییکه نیروهای امنیتی با فراریان نظامی درگیر شدند.

شورای حقوق بشر ملل متحد به روز جمعه فیصله نامه یی را تصویب کرد که در آن تخطی های مکرر حقوق بشر و سرکوبی های مرگبار مخالفین سوریه، تقبیح شده است. آن شورا همچنان توافق نمود تا نمایندۀ خاص را برای بررسی تخطی های حقوق بشر در سوریه تعین کند.

XS
SM
MD
LG