لینک های دسترسی

Breaking News

شاهراه نوساخت تاجکستان منطقه را به چین و اروپا وصل می کند


نظام حکیموف، وزیر ترانسپورت تاجکستان

شاهراه دوشنبه – رشت – جرگتال – قرغیزستان – تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه را به شمول افغانستان بدون استفاده از قلمرو ازبکستان به بیرون وصل می کند.

اگر توسط شاهراه دوشنبه – جرگتال به قرغیزستان و از آنجا به چین بروید، راه شما در مقایسه‌ با راه بدخشان حدود ٤٠٠ کیلومتر نزدیکتر می‌شود. این جادۀ بین‌المللی، که از نگاه مسافت و وقت خیلی پیشرفت کرده است، پس از ترمیم جدی مورد بهره‌ برداری قرار گرفت.

خدایار خدایاروف، معاون وزیر نقلیات تاجکستان، در رابطه به این مسئله گفت "طول این راه از جاده‌، که ما از طریق کولمه – قراقورم تا چین گشادیم، زیاده از٤٠٠ کیلومتر نزدیکتر است و این البته به نفع راننده است، به سود تاجرو تجارت به فایدۀ سرمایه و به صورت عموم به سود جامعه می‌باشد."

به قول خدایاروف، اگر توسط این راه به قرغیزستان و از آنجا به قزاقستان و از این کشور به روسیه حرکت کنید، از دیگر راههایی که تاجکستان را به روسیه می‌پیوندد، این جاده نزدیکتر خواهد بود. مهمتر این که شاهراه مذکور تمام سال فعال باقی مانده، مطابق به معیارهای جهانی ساخته شده است.

در حالی که ازبکستان طی ده ‌سال اخیر راه های موتررو خود را به روی تاجکستان بسته است، شاهراه مذکور امکان می‌دهد، که تاجکستان و برخی کشورهای دیگر، به شمول افغانستان و ایران از این مسیر بدون قلمرو ازبکستان به جهان بیرون راه یابند.

عبدالغنی محمدزیموف رئیس انجمن ملی سیاست‌ شناسان تاجکستان می‌گوید با پیشنهاد تاجکستان و با پشتیبانی مالی چین، در نظر است، که در کنار این جاده، خط راه آهن ساخته شود، که چین و تاجیکستان و قرغزستان و افغانستان را با ایران وصل نماید.

او گفت "حالا مرحلۀ دیگر مهمتر این ساختمان مربوط به راه آهن کاشغر – آلای –جرگتال – دوشنبه - مزار شریف – هرات – مشهد خواهد بود که در همین مسیر ساخته می‌شود. از پس که سیستم راه آهن چین و ایران به استانداردهای جهانی ساخته شده است، این راه آهن تاجکستان را به یک کشور چارسویی، یعنی ترانزیتی تبدیل خواهدکرد."

به گفته عبدالغنی محمدزیموف دو سال است که جهت آغاز ساختمان راه آهن میان چین و تاجکستان و قرغزستان، افغانستان و ایران صحبت ها ادامه‌ دارد و در نظر است که چین در عوض یکی از معادن مهم تاجکستان، به ساختمان خط راه آهن ٤٠٠ کیلومتری که از قلمرو این کشور می‌گذرد، شروع کند.

در همین حال، نظام حکیموف، وزیر نقلیات تاجکستان می‌گوید مرحله تهیه اسناد و مدارک تکنیکی این خط راه آهن ادامه‌ دارد.

او گفت "ما با شرکت «میترا» ایران شرطنامه داریم، برای احداث راه آهن ریان، افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان تا ختای."

جاده ‌های یادشده برای تاجکستان، که طی ده‌سال تقریباً در بن‌ بست انتقالات قرار دارد و کشور همسایه افغانستان مهم خواهد بود. ساختمان و ترمیم راه موتررو دوشنبه – رشت – جرگتال تاجکستان تا به منطقه سریتاش قرغیزستان، که ٣۵٠ کیلومتر طول دارد، هنوز شش سال قبل در سال ٢۰٠۵ با ١٧٧میلیون دلار سرمایۀ بانک آسیایی رشد آغاز شده، در آستانه بیستمین سالگرد استقلال ملی تاجکستان مورد بهره‌ برداری قرار گرفت و در رهایی این کشور از بن ‌بست ارتباطات اهمیّت مهم دارد.

XS
SM
MD
LG