لینک های دسترسی

Breaking News

قاچاق مواد مخدر، نگرانی عمده تاجکستان و افغانستان


مقام های حکومتی تاجکستان، طی سال های اخیر نسبت به آن چه که افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشور خواننده اند، ابراز نگرانی کرده است.

تحلیلگران در مجموع روابط دو کشور را به طور چشمگیری نیک عنوان می کنند اما آنرا عاری از مشکلات و چالش ها نمی دانند.

قاسم شاه اسکندروف، رئیس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در تاجکستان روابط آن کشور با افغانستان را با دستاوردهای خوب بیان کرده می گوید که سندهای معیاری و حقوقی میان هردو کشور، همکاری ها در بخش های معارف، فرهنگ، اقتصاد، زیربناها و انرژی از نشانه های دوستی هر دو کشور است اما با این حال خروج نیروهای خارجی از افغانستان باعث هرج ومرج در تاجکستان و افزایش قاچاق مواد مخدر گردیده است.

آقای اسکندروف اضافه می کند در حال حاظر قاچاق مواد مخدر در مرز ها به مشاهده می رسد و مرزبانان مرزی" محافظین سرحدی" با این پدیده مبارزه می کنندو روزانه مقادیر زیادی از مواد مخدر را کشف می کنند و فکر می کنم که این نگرانی ها اساس دارد که بعد از سال 2014 به این وضع افزایش دیده خواهد شد.

عبدالغفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات منطقوی در افغانستان روابط تاجکستان با افغانستان را مهم می بیند. او می گوید دو کشور بر علاوه همسایگی، دارای فرهنگ مشابه با خصوصیات مشابه چون اقتصاد، کشورهای محاط به خشکه و کوهستانی می باشند.

لیوال می گوید با وجود این همه، کشورهای آسیا میانه به ویژه تاجکستان، روسیه از بابت قاچاق مواد مخدر و توسعه بنیادگرایی و افراطیون مسلح بعد از سال 2014 نگران اند که مبادا دامنگیر این کشورها شود.

آقای لیوال علاوه می کند که یگانه راه برای کاهش این نگرانی ها حفظ سرحدات می باشد و هر دو کشور در این راستا تلاش های خود را به خرچ می دهند.

افغانستان در شمال و جنوب سرحدات طولانی با کشور های مختلف دارد. خبرهای مبنی بر ناامنی ها، قاچاق مواد مخدر و عبور و مرور افراد وابسته به گروه های دهشت افگن؛ بیشتر از سرحدات جنوبی افغانستان به گوش می رسد.

هر چند افغانستان در شمال با بیش از یک کشور آسیای مرکزی هم سرحد است اما اینگونه خبرها با وجود نگرانی های عمدۀ روسیه و کشورهای همجوار به گوش نمی رسد.

آقای اسکندروف می گوید گرچه کشت مواد مخدر در شمال افغانستان اندک است اما انتقال آن را به خارج از کشور نادیده نباید گرفت.

تحلیگران افغان می گویند افغانستان همیشه مشکل بزرگ را از جانب همسایه های خود متقبل می شود اما خوشبختانه تاجکستان یکی از کشورهایی است که حکومت افغانستان را به رسمیت شناخته بود و در زمان جنگ داخلی آن کشور هر گونه ارتباطات استخباراتی و پنهانی خود را که برخی از گروه های افغان از برخوردار بود، به حداقل آن کاهش داد و رسما با حکومت مرکزی در ارتباط قرار گرفت.
XS
SM
MD
LG