لینک های دسترسی

Breaking News

تصویب قانون منع جوانان از نماز خواندن در مسجد در تاجکستان


تصویب قانون منع جوانان از نماز خواندن در مسجد در تاجکستان

درحالی که حکومت سیکولار یا غیر دینی تاجکستان در تلاش کاهش نفوذ اسلام گرایی در این کشور است، رئیس جمهور امام علی رحمان قانون جدیدی را به تصویب رسانده است که نوجوانان را از نماز خواندن در مساجد منع می سازد.

آقای رحمان این قانون را که "مسؤولیت های والدین" خوانده می شود، به روز چهارشنبه امضأ کرده است.

این درحالی است که انتقاد هایی از سوی فعالین حقوق بشر، رهبران مذهبی و احزاب مخالف در زمینه وجود دارد.

این قانون که به موجب آن مسؤولیت های والدین در قبال اعمال فرزندان شان مشخص شده است، می خواهد تا جوانان زیر سن هژده سال به عوض رفتن به مسجد، کلیسا و سایر مدارس دینی، در مدارس غیر دینی درس بخوانند.

XS
SM
MD
LG