لینک های دسترسی

نشست طالبان وشخصیت های سیاسی افغان دردوبی


قرار است نشست دیگری از این قبیل در آیندۀ نزدیک در قطر برگزار شود

گروه طالبان نشست دو روزه با شماری از شخصیت های سیاسی و فعالان جامعه مدنی افغان را در دوبی تایید کردند، اما گفتند که این نشست ها و گفتگو ها شخصی است.

به اساس گزارشها شماری از شخصیتهای سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی به روزهای شنبه و یکشنبه در شهر دوبی امارات متحده عربی با نمایندگان طالبان در مورد ختم خشونتها درافغانستان گفتگو کردند.

طالبان با نشر خبرنامه یی به رسانه ها گفته اند که این "نشستهای شخصی" به هدف تقویت فضای اعتماد میان افغانها برگزار می شود.

سید اسحاق گیلانی یک تن از اشتراک کنندگان این نشست هفته گذشته به صدای امریکا گفت که در نشست دوبی یک تعداد از افراد محدود اشتراک می کنند.

آقای گیلانی گفته بود که یک تن از اعضای شورای کویته هم در این نشست شرکت خواهد داشت، اما از این مقام طالبان نامی نبرد. گیلانی نیز گفته بود که شرکت کنندگان در نشست دوبی خواسته های مشخص شان را با طالبان مطرح خواهند کرد.

آقای گیلانی گفته بود که در نشستهای قبلی آنان از یکدیگر انتقاد داشتند اما به گفتۀ وی در نشست های بعدی شرکت کنندگان پیشنهادهای مشخص برای تامین صلح خواهند داشت و در مورد از طالبان خواستار پاسخ خواهند شد.

XS
SM
MD
LG