لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان از نوسازی سیستم ابتدایی خدمات پستی افغانستان خبر دادند


شماری از مراجعین افغان منتظر دریافت پاسپورت خود از اداره پست در کابل هستند
شماری از مراجعین افغان منتظر دریافت پاسپورت خود از اداره پست در کابل هستند

اگرچه منازل مسکونی و جاده‌‌ها در اکثر مناطق افغانستان نام و شماره گذاری نشده است، مقامات طالبان از نوسازی سیستم پستی در کابل و برخی ولایات افغانستان خبر داده اند.

افغان پست، ادارۀ ملی خدمات پستی افغانستان، می‌گوید که با نصب صندوق‌های پستی در جاده‌ها و مناطق دیگر، روند ارایۀ خدمات خود را سهل‌تر می‌کند.

در حال حاضر،‌ ادارۀ افغان پست فعالیت خود را به سیستم ابتدایی به ویژه در روی کاغذ انجام می‌دهد.

ذبیح الله عمر، رییس توسعه و تجارت ادارۀ افغان پست، گفت: "هیچ کسی از ایمیل استفاده نمی‌کند. افغانستان یکی از اعضای جامعه پستی بین‌المللی است، اما وقتی خود را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنیم، در سطح پایین و در مراحل ابتدایی قرار داریم."

در حال حاضر، ادارۀ افغان پست ۴۰۰ تا ۵۰۰ نمایندگی در سراسر افغانستان دارد. این نمایندگی‌ نقش مهمی در بخش خدمات اداری به ویژه توزیع و ارسال پاسپورت، تذکره و جواز رانندگی ایفا می‌کند.

به گفتۀ مقام‌های این اداره، روزانه تا ۱۵هزار نفر در سراسر افغانستان پاسپورت‌های خود را از طریق شعبات این اداره به دست می‌آورند.

ریاست پاسپورت و سایر ادارات ذیربط حکومتی پس از رسیدگی و چاپ کتابچه پاسپورت و دیگر اسناد متقاضیان در کابل و ولایات، آن را در اختیار ادارۀ افغان پست قرار داده و پس از آن، مراجعین مدارک شان را از دفاتر این اداره به دست می‌آورند.

تایید مدارک تحصیلات عالی و نهادهای خارجی یکی از دیگر خدمات عمدۀ ادارۀ افغان پست به شمار می‌رود. بر اساس معلومات این اداره، در شعبۀ کابل، برای زنان بخش ویژه در نظر گرفته شده و غرفه آنان نیز فعال است.

آرزو، یکی از باشندگان ولایت فراه که از رشته طب این ولایت فارغ شده، برای تایید اسناد تحصیلی خود به کابل آمده، اما در وزارت تحصیلات عالی برایش اجازه داده نشده تا داخل این وزارت شود و اسناد تحصیلی خود را ثبت دفتر اسناد رسمی کند، می خواهد از طریق خدمات افغان پست تاییدیهٔ اسناد تحصیلی خود را انجام دهد.


ادارهٔ افغان پست به خاطر ارایه این خدمات،‌ فیس نیز به دست‌ می‌آورد، فیسی که به گفته شماری از متقاضیان پر هزینه است. آرزو گفت که برای رسیدگی به هر یک از سندهایش، ۶۴۰ افغانی پرداخت کرده است. او گفت: ''این هزینه بسیار زیاد است و مردم توان پرداخت آن را ندارند.''

اما علم نوری، یک جوان ۲۲ ساله از ولایت پکتیکا که برای گرفتن پاسپورت به یکی از شعبات این اداره مراجعه کرده، از خدمات پستی راضی است. او همچنان یک بار دیگر از این طریق، زودتر جواز رانندگی خود را به دست آورده است.

نوری گفت: از طریق شبکه‌های اجتماعی در بارۀ اداره پستی آشنا شدم. مردم شهر به دلیل معلومات، بیشتر از آن استفاده می‌کنند، اما مردم روستاها و بخش‌های دیگر از این استفاده نمی‌کنند."

ذبیح الله عمر، رییس توسعه و تجارت ادارۀ افغان پست، اضافه کرد که اداره زیر امرش می‌خواهد تا خدمات پستی را برای مردم در کابل و دیگر ولایات تسهیل کند، اما او تاکید کرد که این کار زمان زیادی در بر خواهد گرفت.

در این حال، برخی از مراجعین ادارۀ افغان پست از ارایۀ خدمات این نهاد انتقاد کرده و می‌گویند که در برخی موارد، سندهای سپرده شده به افغان پست مفقود می‌شوند.

محمد نبی، یکی از باشندگان ولایت پروان، به صدای امریکا گفت که نزدیک به سه ماه پیش، اسناد تحصیلی و کتابچه نکاح خط خود را به هدف تاییدی وزارت خارجه، به یکی از شعبۀ‌ ادارۀ افغان پست تحویل داده، اما تا اکنون این سند‌ها را به دست نیاورده است.

او افزود که پس از تسلیمی اسناد و مدارک‌اش قرار بود یک هفته بعد، مدارک‌اش را دو باره به دست بیاورد، اما به گفته او،‌ از سرنوشت اسنادش هیچ خبری نیست و با هر بار مراجعه به این اداره، کارمندان آن تا اکنون نتوانسته اسناد وی را پیدا کنند.

این باشنده ولایت پروان می‌گوید که کارمندان ادارۀ افغان پست برایش گفته اند که مدارک‌اش مفقود شده و برای پیدا کردن آن تلاش می‌کنند.

گروه

XS
SM
MD
LG