لینک های دسترسی

Breaking News

ترانه های طالبان به اروپا رسید


ترانه های طالبان شاید برای بیشتر افغان ها آشنا باشد اما حال دامنۀ این سروده ها جهانی شده است. الیکس ستریک وان لینشوتین و فیلیکس کیهون، دو کارشناس مسایل طالبان، مجموعه یی از ترانه ها و اشعار طالبان را به انگلیسی ترجمه نموده که توسط یک مطبعه بریتانیایی چاپ و منتشر گردیده است.

این کتاب بحث هایی را در غرب پیرامون حمایت و شناخت از طالبان ایجاد نموده است.

درنزد غربی ها طالبان مترادف با جنگ افغانستان دانسته می شوند و ازجمله خصوصیات این گروه انفجارماین های کنارجاده، حملات انتحاری و راه اندازی جنگ های گوریلایی دانسته میشود.

دربیشتر کشورهای غربی طالبان به این مشهور اند که ایشان با زنان روش خشن دارند و با مسایل فرهنگی مردم خصومت می ورزند. این طرزفکر درمورد طالبان، سایرخصوصیات این گروه را تحت شعاع قرارمیدهد.

فیلکس کیهون، یکی از دو مترجم اشعار طالبان، به رادیو آشنا گفت که اشعار طالبان برای او بسیار دلچسپ است. او میگوید خواندن اشعار و ترانه های طالبان برای شناخت بهتر آنها، کمک میکند.

کیهون می گوید "برای ما این یک موضوع جالبی بود، البته ازگذشته نیز چنین پنداشته می شد و هنوزهم این مسئله به سطح بین المللی مهم است وضرورت هم به آن احساس می شود تا دانسته شود که طالبان ازطریق این اشعارشان خواهان چه می باشند."

در حالیکه شماری از منتقدین نشر کتاب اشعار طالبان را محکوم نموده و آن را نوعی با شکوه ساختن طالبان گفته اند، اما فیلیکس کیهون میگوید که نشر کتاب با خوب و بد جلوه دادن طالبان ربطی ندارد.

کیهون اضافه می کند "فکرنمی کنم که این مساعی ما سبب شود تا طالبان بیشتر به جنگ و افراطیت رو بیاورند بلکه درنزد خوانندگان راجع به خصوصیات طالبان سوالات بیشتری را مطرح خواهد کرد. اکنون درکشورهای غربی نیز تمایلاتی برای شناخت طالبان و گفتگو با آنها قوت گرفته است."‏‏‏‏

عبدالغفورلیوال، رییس مرکز تحقیقات منطقوی افغانستان میگوید که سروده های طالبان سابقه دیرینه در فلکور و شعرسرایی کشور دارد اما پس از به قدرت رسیدن این گروه نحوۀ آن تغییر کرده است.

طالبان مخالف موسیقی، تلویزون و آوازخوانی استند و سروده های آنها هم عاری از نوای موسیقی میباشد. اما خوانش اشعار طالبان به زبان انگلیسی چقدر در شناخت بهتر این گروه کمک خواهد کرد، سوالی است مشکل و پاسخ آن نیازمند وقت. اما آنچه که مشخص است اینست که کمتر از یکماه پس از نشر کتاب اشعار طالبان صدها جلد آن در اروپا به فروش رسیده است.

XS
SM
MD
LG