لینک های دسترسی

Breaking News

"روابط نزدیک" استخبارات پاکستان (آی آس آی) با شورشیان افغان


گزارش منتشر شده پوهنتون اقتصادی لندن، " افشار گر روابط نزدیگ استخبارات پاکستان (آی آس آی) با شورشیان افغان.

گزارش منتشر شده، از جانب پوهنتون اقتصادی لندن افشار گر روابط نزدیگ استخبارات پاکستان (آی آس آی) با شورشیان افغان می باشد.

این گزارش نه تنها کمک های مالی، آموزشی، پناه گاه، آسلحه، مهمات و دیگر امکانات ضروری را برای طالبان افغان فراهم می سازد، بلکه تذکر میدهد که استخبارات پاکستان در جلسات رهبری شورای طالبان شرکت میکند و در قسمت تشکیل پلان های استراتیژک آنها نیز سهم می گیرد.

تحقیقات میت ولدمن، نویسنده این گزارش نتیجه مصاحبه های است با ۹ قوماندان طالبان در افغانستان که نام شان بین نشده است، همچنان ۲۲ تن از ریش سفیدان قبایل، ۶ وزیر، دو سفیر، ۱۳ دپلومات خارجی و تعدادی زیاد متخصیصن و سیاست مداران خارجی.

صحبت های این اشخاص نشان می دهد که استخبارات پاکستان از طالبان حمایت و پیشتبانی میکنند. در این گزارش آمده است که آصف زرداری، ریس جمهور پاکستان از زندانیان طالبان دیدار نموده و برای زندانیان گفته است که مقامات پاکستانی آنان را به علت فشار ایالات متحده امریکا دست گیر نموده است؛ و آنان را مطمین ساخته است که آزاد خواهند شد. دولت پاکستان این اتهامات را رد نموده است.

مارفین وین بام کارشناس سیاسی امور افغانستان و کشور های منطقه از انستیتوت شرق میانه در جواب سوالی که آیا کدام دلیلی وجود دارد که پاکستان نمی خواهد روابط خود را با شورشیان افغانیقطع نماید چنین جواب داد:

"طالبان افغان دشمن دولت پاکستان نیستتد، بلکه همکار و سرمایه محسوب می شود. پاکستان طالبان افغان را تقویت می کند تا در زمانی که نیرو های ایالات متحده امریکا و دیگر نیرو های بین المللی افغانستان را ترک میکنند؛ در آن زمان پاکستان طالبان افغان را با خود داشته باشد. دولت پاکستان از طالبان افغان بیحث نیروی احتیاطی استفاده میکند."

بعضی از کارشناسان به این باورند که گزارش پوهنتون اقتصاد لندن برای مردم غیر مترقبه نبود، زیرا همه می دانستند که پاکستان، طالبان افغانستان را کمک می کند. مگر آنچه که همه را حیرت زده کرده است، این است که قرار این گزارش مقامات استخبارات پاکستان ( آی آس آی) مستقیماً در شورای کویته حضور داشته اند و بر علاوه کمک های مادی و تسلیحاتی برای شورشیان افغان برنامه استراتیژک شان را مشخص میسازد. این نشان میدهد که پاکستان نقش دو گونه بازی می کند. آقای مارفین وین در جواب سوالی که دولت امریکا و دیگر متحدین غربی اش چه باید کرد تا پاکستان روابط نزدیک خود را با شورشیان افغان قطع نماید، گفت:

"بهترین راه حل این مشکل، موافقت ایالات متحده امریکا و نیرو های خارجی در افغانستان می باشد، در آن صورت است هیچ دلیلی برای پاکستان باقی نمی ماند که شورشیان طالب را در افغانستان تقویت نماید."

اکثریت تحلیل گران و کارشناسان امور افغانستان و کشور های منطقه به این عقیده اند که پاکستان افغانستان را از دیدگاه سیاست خود در هند می بیند و پاکستان کوشش بخرج می دهد تا در افغانستان یک جناح و یا گروه وفادار داشته باشد. پاکستان شورشیان افغان را منیحث وسیله در مقابل هند استفاده می نماید. اگر این گزارش دقیق و درست باشد یقیناً تاثیرمنفی بر روابط کشور پاکستان و ایالات متحده امریکا خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG