لینک های دسترسی

Breaking News

نخستین پرتاب دوبارۀ یک سفینۀ قبلاً استفاده شده به فضا


شرکت خصوصی فضایی موسوم به سپیس ایکس، دیروز برای نخستین بار یک سفینۀ قبلاً استفاده شده را با یک محمولۀ اکمالات و وسایل آزمایشی، دوباره به فضأ پرتاب کرد.

راکت بی سرنشین به نام شاهین - ۹، که پرتاب آن به دلیل نامساعد بودن هوا دو روز به تعویق افتاده بود، به روز شنبه به ایستگاه بین المللی فضایی فرستاده شد.

بر این راکت، سفینۀ موسوم به اژدها نصب شده که سه سال قبل نیز اکمالاتی را به ایستگاه فضایی انتقال داده بود. وزن بار این سفینه، به ۶۰۰۰ پاوند میرسد که افزون بر سایر وسایل، حاوی موش ها و حشراتی جهت آزمایش های ساینسی میباشد.

شرکت سپیس ایکس، توانسته سفینه های فضایی را بیشتر از یک بار، مورد استفاده قرار دهد.

XS
SM
MD
LG