لینک های دسترسی

تلفات سیلاب تایلند به 500 نفر رسید


تلفات سیلاب تایلند به 500 نفر رسید

مقامات تایلندی می گویند که آمار تلفات ناشی از سیلاب های مدهش در آن کشور به بیش از 500 نفر رسیده است.

مقامات می گویند که آب ناشی از سرازیر شدن سیلاب، بزرگترین مرکز فروشات را در بنکاک تهدید می کند.

یینگ لک شیناواترا، صدر اعظم تایلند به روز شنبه به ساکنین بنکاک اطمینان داد که سیلاب ها در مرکز شهر، جزیی و مختصر خواهد بود.

سیلاب ها بیش از سه میلیون تن را در سراسر آن کشور متاثر ساخته است. خسارات تخمینی ناشی از سیلاب به میلیارد ها دالر می رسد.

XS
SM
MD
LG