لینک های دسترسی

Breaking News

اشتراک گستردۀ مردم در دور دوم انتخابات


با گذشت سه ساعت از آغاز روند رأی دهی‌، گزارشها از سراسر افغانستان حاكی‌است كه مردم به پيمانۀ‌ گسترده به مراكز رأی دهی صف بسته اند تا رهبر آيندۀ‌ افغانستان را انتخاب كنند.

مقامهای‌ ارشد دولتی‌ به مراكز مختلف رأی‌ دهی شهر كابل رفته،‌ رأی‌ دادند و بر شهروندان پافشاری‌ كردند تا از حق رأی‌ خود استفاده كنند.

اشرف غنی‌ احمدزی‌ يكی‌ از دو نامزد پيشتاز انتخابات رياست جمهوری پس از رأی‌ دادن در ليسۀ حبيبيه در شهر كابل، اظهار اميدواری‌ كرد كه افغان ها نسبت به دور نخست انتخابات رياست جمهوری،‌ اينبار حضور گرمتر داشته باشند.

عبدالله عبدالله،‌ نامزد ديگر اين انتخابات در لسيۀ‌ استقلال رأی‌ داد و از حضور گستردۀ مردم در اين روند اظهار خرسندی‌ و قدردانی كرد.

جنرال ظاهر ظاهر،‌ فرماندۀ امنيتی‌ كابل به صدای‌ امريكا خبر مسدود شدن دو محل رأی گيری‌ را در شهر كابل رد و ياهم تأئيد نكرد،‌ و فقط اذعان داشت كه در شماری‌ محلات در شرق شهر كابل مشكلاتی گزارش شده،‌ اما محلات بند نشده است.

به گفتۀ‌ آقای‌ ظاهر در صورتيكه نياز به مسدود كردن يك محل باشد،‌ چنين اقدام در هماهنگی‌ با كميسيون كميسيون انتخاباتی ‌افغانستان تا هنوز در اين مورد واكنشی‌ نشان نداده است.

با افزايش شمار رأی‌ دهندگان در صف های‌ رأی‌ مراكز رأی‌ دهی‌ تدابير امنيتی شديد شده و توقع می‌ رود با خاطر جلوگيری‌ از وقوع حملات،‌ اين اقدامات را شديدتر خواهند ساخت.

وزارت داخلۀ افغانستان از افغان ها خواسته تا در صورت مشاهده كردن موارد تقلب به پوليس اطلاع دهند تا به اين موارد رسيدگی صورت گيرد.

همچنان ارگان های‌ امنيتی‌ افغانستان يك مركز مشترك هماهنگی‌ را ايجاد كرده اند تا برای جلوگيری از وقوع حادثات و فعاليت های تخريبی‌ به شكل مشترك فعاليت كنند.
XS
SM
MD
LG