لینک های دسترسی

Breaking News

سومین واقعۀ مثبت پولیو در کندهار ثبت شد


در سال روان میلادی هشت واقعۀ مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است

مقام‌ها در کندهار گفته اند که یک واقعۀ مثبت پولیو یا فلج اطفال را کارمندان صحی در ساحۀ "المیش" ولسوالی شاه ولی ‌کوت کندهار ثبت کرده اند.

داکتر عبدالرشید الکوزی، رئیس معافیت کتلوی در زون جنوبی به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که یک دختر هشت ماهه در ساحۀ "المیش" ولسوالی شاه ولی ‌کوت کندهار به پولیو مبتلا شده است. به گفتۀ وی این کودک قبلاً هیچگونه واکسین پولیو را نگرفته است.

داکتر الکوزی افزود که به خاطر تهدیدهای امنیتی، کارمندان صحی در این ساحه دسترسی نداشته و از ماه می به اینسو هیچگونه کمپاین واکسین پولیو در آنجا تطبیق نشده است.

آقای الکوزی افزود که یک تیم مشترک تلاش دارند که نخست به آن ساحه دسترسی یابند و سپس به صورت عاجل، کمپاین واکسین پولیو را تطبیق کنند.

او افزود "در ولسوالی شاه ولی ‌کوت ما یک واقعۀ مثبت پولیو داریم و دومین واقعه نیز است که تثبیت شده، مردم محل هم مسؤولیت دارند که این مشکل را جدی بگیرند و برای حل آن دست به کار شوند".

یک مسؤول برنامۀ پولیو در کندهار که نخواست نامی از وی در گزارش برده شود، به صدای امریکا گفت، این تیم مشترک تلاش دارد که در تماس با مخالفان مسلح دولت، اجازۀ تطبیق کمپاین پولیو را در مناطق تحت تهدید پولیو بگیرند.

از سوی دیگر، سید کمال‌شاه، یک مسؤول دفتر حمایت از سازمان ملل متحد یا یونیسف، در صحبت به رادیو آشنا – صدای امریکا، ثبت واقعات پولیو را در ولایت‌های جنوبی به ویژه کندهار نگران‌کننده خواند.

این مسؤول یونیسف گفت "مشکل بزرگ در آن مناطقی وجود دارد که به صورت مسلسل از واکسین باز مانده اند، در آن محیط ویروس وجود دارد و خطر پولیو نیز زیاد هست".

شاه ولی‌ کوت از ولسوالی‌های ناامن کندهار است که طالبان در مناطق تحت حاکمیت شان از یک سال به این طرف، برای به عملی‌شدن برخی خواست‌های شان، بر کمپاین پولیو محدودیت وضع کرده اند.

در سال روان میلادی، شمار واقعات مثبت پولیو در افغانستان به هشت رسیده است که سه واقعه در کندهار، دو در هلمند، یکی در زابل، یک واقعه در کندز و یکی دیگر در ننگرهار ثبت شده است.

XS
SM
MD
LG