لینک های دسترسی

Breaking News

سه وزیر امروز رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست آوردند


از روز شنبه تا کنون از جملۀ ۱۶ وزیر استیضاح شده، ۷ وزیر سلب صلاحیت شده اند.
از روز شنبه تا کنون از جملۀ ۱۶ وزیر استیضاح شده، ۷ وزیر سلب صلاحیت شده اند.

ولسی ‌جرگۀ افغانستان امروز نیز سه وزیر کابینۀ حکومت وحدت ملی را به مجلس استیضاحیه فراخوانده بود؛ اما حاضر نشدند.

ولی ولسی جرگه برای این سه وزیر نیز در غیاب‌شان صندوق رأی گذاشت و نمایندگان مردم برای هرسه آنان رأی اعتماد دادند.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد با به ‌دست‌آوردن ۱۱۴ رأی اعتماد و ۸۱ رأی عدم اعتماد، فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌ عامه با گرفتن ۱۷۰ رأی تأیید و ۲۸ رأی رد و سیدحسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان با به‌ دست‌آوردن ۱۰۵ رأی تأیید و ۹۰ رأی رد، از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد به ‌دست آوردند و در سمت‌های شان ابقا شدند.

در رأی‌گیری امروز ولسی جرگه ۲۰۱ نماینده رأی خود را استعمال کردند و برای رد صلاحیت هر وزیر ۱۱۸ رأی نیاز بود.

قرار بود امروز عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز استیضاح شود؛ اما به ‌دلیل استعفای آقای جهانی، برایش صندوق گذاشته نشد.

ولسی ‌جرگۀ افغانستان گفت پس از مطمین‌شدن در مورد اینکه آیا استعفای آقای جهانی، از سوی رئیس جمهور منظور شده است یا نه؟ تصمیم خواهند گرفت که به او صندوق رأی بگذارند یا نه؟

از روز شنبه به این‌سو ولسی‌ جرگۀ افغانستان آجندای استیضاح وزرای را که نتوانسته اند تا ۷۰ درصد بودجۀ‌ انکشافی را به ‌مصرف برسانند، آغاز کرد و اگر استعفای وزیر اطلاعات و فرهنگ از سوی رئیس جمهور منظور شود، امروز آخرین جلسۀ استیضاحیۀ وزرا بود.

گرچه ولسی جرگه امروز به سه وزیر استیضاح شده، رأی اعتماد داد؛ اما در چهار روز گذشته هفت وزیر کابینه، از سوی این مجلس سلب صلاحیت شد.

به این اساس از ۱۶ وزیر استیضاح شده، هفت وزیر سلب صلاحیت شده اند. وزرای امور خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معارف و ترانسپورت از جمله اعضای کابینه اند که رد صلاحیت شده اند؛ اما وزرای مالیه، شهرسازی و مسکن، عدلیه، مبارزه با مواد مخدر و زراعت و مالداری در سمت‌های‌شان باقی ماندند.

در میان وزرای سلب صلاحیت شده، سلب صلاحیت شدن وزیر خارجه از سوی ولسی جرگه بیشتر با واکنش‌های تند مواجه شد.

البته از هفت وزیر سلب صلاحیت شده، وزرای کار امور اجتماعی و تحصیلات عالی، بانوان اند. سهم زنان در کابینۀ افغانستان سه کرسی است.

از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان با واکنش تند در زمینۀ سلب صلاحیت شدن وزرای کابینه، اعلام کرده است که تمامی این وزرا، به کارشان ادامه دهند.

ریاست جمهوری افغانستان گفته است که این وزرا مطابق به قوانین موجود دارای صلاحیت اند.

رئیس جمهور غنی به خاطر بررسی‌شدن بیشتر سلب صلاحیت شدن وزرا از سوی ولسی جرگه این مسأله را به ستره محکمه راجع ساخته است.

در حالی‌ که روز پیش معاون اول ولسی جرگه گفت ستره محکمه مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.

در همین‌حال برخی از آگاهان حقوقی‌ می‌گویند مشروعیت ولسی‌جرگۀ افغانستان زیر سوال است، چون اعضای این مجلس وارد هفتمین سال کاری‌شان شده اند؛ در حالی که یک دروۀ کاری وکلا پنج سال است.

در همین حال اعضای ولسی جرگه ادعا می‌کنند که تا برگزارشدن انتخابات، آنان دارای صلاحیت اند و مشروعیت دارند.

XS
SM
MD
LG