لینک های دسترسی

Breaking News

المپیک ۲۰۲۰ توکیو و ۳۰ میلیارد دالر هزینه


هزینۀ هنگفت المپیک ۲۰۲۰ توکیو به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است

برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ در شهر توکیوی جاپان ۳۰ میلیارد دالر هزینه برخواهد داشت، مگر اینکه مصارف به گونۀ چشمگیر کاهش داده شود و محل برگزاری چندین رقابت مهم تغییر داده شده و در محل دیگری بنا شود.

به دنبال انتقادات شدید از هزینۀ هنگفت برگزاری المپیک ۲۰۲۰، تیم تحقیقاتی که از سوی یوریکو کویکی والی توکیو توظیف شده است، دلیل پرهزینه شدن المپیک ۲۰۲۰ توکیو را نبود رهبری، فقدان مدیریت و آگاهی از کنترول مصارف خوانده است.

در گزارشی که روز پنجشبه به خانم کویکی تحویل داده شد، سفارش شده است که سه محل از جمع هفت محل برگزاری رقابت‌های المپیک به محل دیگر منتقل شود و نیز به عوض ساختن دو بنای جدید برگزاری مسابقات از دو محل کهنه استفاده شود.

اما هر گونه تغییر در پلانی که پیش از پیش به کمیتۀ بین المللی المپیک سپرده شده است، باید از سوی این نهاد بین المللی منظور شود. در غیر آن جاپان باید بر اساس پلان پیش برود.

آماده‌گی ها برای نخستن المپیک تابستانی در جاپان پس از سال ۱۹۶۴ با افتضاح‌ها و مشکلات فراوان از جمله هزینۀ بلند اعمار ورزشگاه‌ها و ادعای رشوت خوری در روند مزایدۀ میزبانی المپیک توأم بوده است.

توکیو در سال ۲۰۱۳ میزبان المپیک ۲۰۲۰ اعلام شد، اما اکنون مصارف چهار برابر آنچه تخمین شده است که در سال ۲۰۱۳ برای برگزاری این رقابت‌ها برآورد شده بود.

ساختن ۴۴۰ کیلومتر خط آهن و اعمار محل برگزاری رقابت‌های شنا با گنجایش ۲۰ هزار تماشاچی دو بنای عمدۀ است که سبب بلند رفتن هزینۀ مجموعی برگزاری المپیک توکیو شده است.

XS
SM
MD
LG