لینک های دسترسی

Breaking News

نامزدان وزارت دفاع و استخبارات ترمپ و آزمون رای تایید سنا


سه نامزد کابینۀ ترمپ امروز برای گرفتن رای اعتماد به مجلس سنای کانگرس امریکا می روند

جیمز متیس جنرال باز نشسته و نامزد پیشنهادی دونالد ترمپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، برای گرفتن رای تایید امروز به مجلس سنای کانگرس ایالات متحده می رود.

در صورت گرفتن رای اعتماد سنا، آقای متیس نخستین نظامی خواهد بود که در بیش از پنج دهۀ گذشته به این سمت می‌رسد. او در سال ۲۰۱۳ پس از فرماندهی قوماندانی مرکزی قوای امریکایی که جنگ افغانستان و عراق را سوق و اداره می کند، از قوای نظامی تقاعد کرد.

قانون موجود در ایالات متحده، کسانی را که در هفت سال گذشته در قوای نظامی خدمت کرده باشند، از احراز کرسی وزارت دفاع باز می دارد، به این اساس کانگرس ایالات متحده باید با یکبار استثنا، نامزدی آقای متیس را به پست وزارت دفاع تایید کند.

آقای متیس در مورد تهدیدات امنیتی ایران بر ایالات متحدۀ امریکا، ابراز نگرانی کرده است و ضمن تاکید بر اتخاذ موقف شدید بر ضد تهران، رژیم ایران را "مداومترین تهدید به ثبات و صلح در شرق" میانه عنوان کرده است.

نامزد سی آی ای

مایک پمپیو، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده و نامزد آقای ترمپ برای ریاست ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا یا سی آی ای نیز امروز برای گرفتن رای تایید به کمیتۀ استخبارات مجلس سنا می‌رود.

آقای پمپیو به خاطر متوقف کردن برخی روش‌های تحقیقی از جمله شکنجه با آب، حکومت رئیس جمهور اوباما را به باد انتقاد گرفته و گفته است که این روش‌ها در مطابقت با قانون بوده است.

مایک پمپیو که از فاکولتۀ حقوق پوهنتون هاروارد و اکادمی نظامی وست پاینت نیویارک فارغ شده است، در سال ۲۰۱۳ پس از بیاناتش در مورد مسلمانان مورد انتقاد شدید قرار گرفت. او گفته بود که آن عده رهبران مسلمان که آشکارا حملات دهشت افگنی را محکوم نمی کنند، احتمالاً در این حملات دست دارند.

آقای ترمپ همواره متصدیان ادارات استخباراتی ایالات متحده را در زمان حکومت آقای اوباما به باد انتقاد گرفته و گفته است که مایک پمپیو رهبر نخبه و بی بدیل برای مجتمع استخباراتی امریکا خواهد بود.

نامزد وزارت صحت

سومین نامزد کابینۀ آقای ترمپ که امروز در مقابل سناتوران امریکایی قرار می‌گیرد، بن کارسن جراح بازنشسته است کهنامزد پست وزارت صحت و خدمات بشری می باشد.

آقای کارسن در آغاز کارزار انتخابات ریاست جمهوری امریکا، رقیب حزبی آقای ترمپ بود، اما پس از سبقت ترمپ در نظرسنجی های عامه، از صحنۀ رقابت‌ها کنار رفت و از ترمپ اعلام حمایت کرد.

آقای کارسن هیچ‌گونه تجربۀ کار در حکومت را ندارد، طوریکه او خود نیز پیشنهاد آقای ترمپ برای وزارت صحت و خدمات بشری را به دلیل فقدان تجربۀ کاری در ادارۀ فدرال رد کرده بود. او همچنان گفته است که کمک به فقرا وظیفۀ دولت نیست.

XS
SM
MD
LG