لینک های دسترسی

Breaking News

ترمپ در جنجال با ستارۀ پورن برنده است – قصر سفید


ستورمی دانیلز، ستارۀ فلم های پورن
ستورمی دانیلز، ستارۀ فلم های پورن

قصر سفید می گوید که رئیس جمهور دونالد ترمپ در جنجال های حقوقی اش با ستورمی دانیلز، ستارۀ فلم های پورن (سکس)، پیروز شده است.

اظهارات سارا هکبی سندرز، سخنگوی رئیس جمهور ایالات متحده، یک روز پس از آن بیان شد که خانم دانیلز، به خاطر داشتن حق صحبت در بارۀ روابط جنسی اش با آقای ترمپ، اقامۀ دعوا کرد.

روزنامۀ نیویارک تایمز گزارش داده است که وکیل مدافع رئیس جمهور ایالات متحده هفتۀ گذشته به گونۀ سری حکم موقتی را به دست آورد که مانع سخن گفتن خانم دانیلز در مورد روابط اش با آقای ترمپ می شود.

بر اساس این گزارش، حکم حاصل شده رئیس جمهور ترمپ را در برابر دعوی که از سوی این ستارۀ پورن در محکمه صورت گرفته است، حراست می کند.

خانم دانیلز که اسم اصلی وی ستافینی کلیفورد است، گفته است که به اقدامات قانونی دست می زند تا قادر باشد در بارۀ روابطش با آقای ترمپ بدون کدام هراس از دعوای قانونی، صحبت کند.

دانلیز گفته است که روابط اش با دونالد ترمپ در سال ۲۰۰۶ بر اساس رضایت طرفین بود. ترمپ در سال ۲۰۰۵ با ملانیا، همسر سوم اش، ازدواج کرد.

بر اساس قراردادی که ستورمی دانلیز با وکیل مدافع دونالد ترمپ، مایکل کوهین، بسته است جزئیات روابط ترمپ و دانلیز باش مکتوم و سری بماند. آقای کوهین گفته است که در بدل این قرارداد به خانم دانلیز ۱۳۰ هزار دالر پرداخته است.

ستورمی دانیلز اما حالا مدعی شده است که قرارداد او آقای کوهین به خاطریبی اعتباراست که دونالد ترمپ، آن را امضا نکرده است.

در همین حال سخنگوی قصرسفید گفته است که رئیس جمهور ترمپ هر گونه روابط جنسی با ستورمی دانلیز و پرداخت پول به وی را رد کرده است.

سخنگوی قصرسفید گفت "من در این باره با رئیس جمهور صحبت داشتم. این قضیه را از قبل برنده شده ایم و رئیس جمهور در بارۀ پرداخت پول هیچ آگاهی نداشته است و تمام این ادعا ها را رد کرده است."

اما مایکل اویناتی، وکیل مدافع خانم کلیفورد گفت که وی یک حکم محرمانه را که به تاریخ ۲۷ فبروری صادر شده است، با اعتبار ندانسته و موکل وی به اقامۀ دعوای خود در محکمه ادامه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG