لینک های دسترسی

Breaking News

محاکمۀ رئیس پوهنځی علوم انسانی در تونس


آرشیف
آرشیف

رئیس پوهنځی علوم انسانی پوهنتون مانوبا در تونس به اتهام حمله فزیکی به یک محصل حجابدار به محکمه کشانیده شد.

حبیب کزداغلی متهم است که در ماه مارچ به یک محصل حجابدار در دفترش حمله نمود، اتهامی که کزداغلی آنرا رد میکند.

گروه محصلین افراطی در این پوهنتون، که بنام سلفی ها شناخته میشوند، با راه اندازی اجتماعات خواهان محاکمه کزداغلی شده است. این گروه میگوید محصلین اناث باید حق اشتراک در امتحانات را با حجابی که تمام روی آنها را میپوشاند، را داشته باشند.

روند محاکمه این فرد، به روز پنجشنبه آغاز شد اما تا ماه اکتوبر به تعویق انداخته شد.

XS
SM
MD
LG